Reklama

CANNABIS (CBD): Informacje na temat zasad prowadzenia oferty akcji serii G Emitenta.

Raport bieżący nr 22/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Cannabis Poland S.A. ("Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2020 z dnia 20.07.2020 roku oraz opublikowanego Dokumentu Informacyjnego, sporządzonego celem dochowania wymagań przewidzianych w art. 37a. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje dodatkowo do wiadomości publicznej, informacje o zasadach prowadzenia oferty akcji serii G.

Reklama

Przedmiotem oferty są akcje serii G Emitenta, emitowane w oparciu o uchwałę nr 3 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu Emitenta.

Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 4.800.000 akcji serii G, których cena emisyjna wynosi 65 gr za każdą poszczególną akcję.

Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Dzień prawa poboru akcji serii G ustalony został na dzień 20 lipca 2020 roku, natomiast akcje nowej emisji będą przysługiwać tym akcjonariuszom, którzy posiadali akcje na rachunku maklerskim na koniec dnia 20 lipca 2020 roku oraz tym akcjonariuszom którzy posiadali akcje pozostałych serii niewprowadzonych dotychczas do obrotu na dzień 20 lipca 2020 roku.

Za każdą 1 akcje Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 jednostkowe prawo poboru, przy czym 4 jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 akcji serii G. W przypadku, gdy liczba akcji serii G, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Formularz zapisu na akcje serii G będzie posiadał trzy pozycje dla których będzie można wpisać liczbę akcji, które chciałby objąć inwestor.

W pozycji dotyczącej pierwszego terminu można wpisać i objąć nie więcej niż 1/4 ilości akcji posiadanych w dniu prawa poboru.

W pozycji dotyczącej drugiego terminu będzie można wpisać dowolną liczbę akcji, nie większą jednak niż wszystkie akcje w tej emisji czyli 4.800.000.

Ponadto na formularzu znajdzie się pozycja pt. "Zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii G”, która oznacza, że nawet osoby nieposiadające akcji Spółki w dniu prawa poboru będą mogły zadeklarować chęć objęcia akcji, które nie zostaną przydzielone akcjonariuszom w pierwszym i drugim terminie. Dla pewności wszystkim inwestorom zainteresowanym objęciem akcji w ramach zaproszenia Zarządu zaleca się wysłanie maila z wypełnionym formularzem na adres: biuro@CannabisPolandSA.com.

Jeżeli posiadacz praw poboru będzie chciał objąć akcje nowej emisji w pierwszym lub drugim terminie, będzie musiał wypełnić formularz w domu maklerskim i zadeklarować liczbę akcji jaką chciałby objąć, a następnie niezwłocznie opłacić wszystkie te akcje robiąc przelew na swój rachunek maklerski.

Termin wykonania prawa poboru to 14 sierpnia 2020 roku, a więc najpóźniej dzień wcześniej dom maklerski musi zaksięgować wpłatę ceny objęcia akcji.

W przypadku sumy zapisów przekraczających dostępną liczbę akcji, zostanie dokonana redukcja proporcjonalnie do deklaracji zawartych we wszystkich złożonych i opłaconych formularzach.

Gotówka, która nie zostanie przekazana przez dom maklerski za objęcie akcji do KDPW, zostanie zwrócona na rachunek maklerski akcjonariusza.

Formularz zapisu na akcje wraz z ogłoszeniem o ofercie nabycia akcji serii G, zgodnym z regulacjami kodeksu spółek handlowych, opublikowanym 17 lipca 2020 roku w formie ogłoszenia w MSiG, został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 lipca 2020 roku wraz z raportem bieżącym ESPI nr 20/2020.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-21Grzegorz KonradCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »