Reklama

MORIZON (MZN): Informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej - raport 23

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 pkt 5) i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

Reklama

Pan Piotr Boliński posiada wykształcenie wyższe, ukończył automatykę na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W ramach działalności prowadzonej w Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie, pełnił funkcję specjalisty do spraw inwestycji kapitałowych. Jest współtwórcą i wspólnikiem licznych przedsięwzięć z obszarów informatyki, mediów, nieruchomości oraz finansów. W latach 1993-2009, prowadził działalność pod firmą PLATFORM GROUP PIOTR BOLIŃSKI. Pan Piotr Boliński zajmował stanowiska w Radach Nadzorczych spółek TO. CZY. TO S.A., IQ Medica S.A., EverSport S.A., Setanta Finance Group S.A., Dom Maklerski Prospectus S.A. z siedzibą w Łodzi (poprzednia nazwa Dom Maklerski DFP S.A. z siedzibą w Łodzi), DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. z siedzibą w Łodzi, Neuro Innovations sp. z o.o., Nova Art. S.A. oraz Zarządach takich spółek jak Platform Sp. z o.o. i "PLATFORM GROUP" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; "VIVA POLSKA" Sp. z o.o., "NEOVISIS" Sp. z o.o., "CODA" Sp. z o.o., Italia Retail sp. z o.o., "POLSKIE PROFESJONALNE WYDAWNICTWA PRASOWE" sp. z o.o., PG Inwestycje sp. z o.o., WARSAW PROPERTY FUND sp. z o.o., Sevento sp. z o.o., Spartan sp. z o.o., Spartan Capital S.A., ZACHODNIOPOMORSKI ZESPÓŁ ELEKTROWNI Sp. z o.o., CEV PV1 Sp. z o.o., Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Setanta Finance Group S.A.), Science Connect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Obecnie, Pan Piotr Boliński zajmuje stanowiska w organach nadzorczych i zarządczych spółek B investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Duo Line Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Via Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; City Inspire S.A. z siedzibą w Płocku, Clean Energy Venture S.A. z siedzibą w Warszawie, Excelead S.A. z siedzibą w Warszawie, Piaseczno Park Sp. z o. o. (dawniej Neovisis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), Tax4U Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pan Piotr Boliński poza powyższą działalnością, nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Piotr Boliński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Dariusz Piszczatowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Dariusz Piszczatowski uzyskał również Certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute, Virginia USA oraz posiada licencję maklera papierów wartościowych. Pan Dariusz Piszczatowski ukończył szereg szkoleń na poziomie podyplomowym, w tym szkolenia, które zostały zorganizowane przez: New York University, Baruch College, Amsterdam Institute of Finance, Euromoney, Bloomberg.

W latach 1995 r. do 1998 r. Pan Dariusz Piszczatowski pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora, Kierownika Sekcji Klientów Instytucjonalnych i Zagranicznych, maklera papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju. Od 1998 r. do 2003 r. Pan Dariusz Piszczatowski pełnił funkcję członka Zarządu (lata 2002-2003), dyrektora departamentu rynków kapitałowych, maklera papierów wartościowych w Spółce ABN AMRO Securities (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Warszawie, Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce Grupa DOOR S.A. z siedzibą w Warszawie, Przewodniczącego Rady Nadzorczej MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie, członka Rady Nadzorczej Subcom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, członka Rady Nadzorczej Passus S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pan Dariusz Piszczatowski od 2004 r. do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą pod firmą DAP Equity & Derivatives. Od 2005 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Zakłady Sprzętu Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od 2018r. do chwili obecnej pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. Jest wspólnikiem w Spółce Sui Generis Investments Ltd. z siedzibą w Larnace, Nanette Real Estate Group B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Zakłady Sprzętu Medycznego Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie. Ponadto Pan Dariusz Piszczatowski w ostatnich 5 latach inwestował i inwestuje obecnie w akcje spółek publicznych. Posiadane przez niego akcje nie skutkowały obowiązkiem ujawnienia stanu posiadania i miały charakter pakietów mniejszościowych. Nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Dariusz Piszczatowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Michał Pyzik posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku ekonomia produkcji, ekonomika przedsiębiorstw. Pan Michał Pyzik złożył egzaminy F1-F9 oraz P1-P3 w Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz ukończył kursy z obszaru księgowości i rachunkowości finansowej w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Zajmował stanowiska menedżera/dyrektora finansowego w JBA Polska; Regionalnego Kontrolera Finansowego w Exact Software Poland/ Exact Group B.V., pełnił funkcję członka Zarządu w Życie to Przygoda Sp. z o.o., Życie to Przygoda Wyjazdy Firmowe Sp. z o.o. Od 2012r. do chwili obecnej, Pan Michał Pyzik pełni funkcję członka Zarządu Finance-Art Business Controlling Sp. z o.o.

Pan Michał Pyzik poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję członka Zarządu Finance-Art Business Controlling Sp. z o.o. oraz prowadzi działalność pod nazwą Michał Pyzik Nowoczesne Finanse. Nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Michał Pyzik nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Przemysław Sypniewski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku zarządzanie i marketing, posiada tytuł MBA Canadian Executive MBA, ukończył również studia podyplomowe w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych na kierunku IT w biznesie oraz studia podyplomowe pośrednika nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego. Pan Przemysław Sypniewski zajmował stanowisko kierownika projektów/ specjalisty ds marketingu w Wirtualna Polska SA, Kierownika Produktu w Nasza Telekomunikacja SA, Project Managera w Orange Polska SA, Dyrektora Departamentu Kluczowych Projektów w Multimedia Polska SA, Managera Produktu i Dyrektora Operacyjnego MVNO w Grupie Kapitałowej Integer.pl. Obecnie na stanowisku Senior Consultant w Atos GDC Polska.

Pan Przemysław Sypniewski poza przedsiębiorstwem Emitenta prowadzi działalność w zakresie doradztwa biznesowego, wynajmu mieszkań, kupna i sprzedaży nieruchomości. Nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Przemysław Sypniewski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Święcicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Tomasz Święcicki dysponuje dwudziestoletnim doświadczeniem w branży IT. Zarządzał infrastrukturą informatyczną i wdrożeniami informatycznymi między innymi w Melog.com, Dickinson&Wright, NFI Fortuna. W latach 1998-2018 zajmował stanowisko IT Manager w międzynarodowej kancelarii prawnej Baker & McKenzie, gdzie zarządzał działem informatyki i uczestniczył w międzynarodowych projektach dotyczących pracy zdalnej, telekomunikacji, zarządzania wiedzą. Obecnie na stanowisku Solution Architect w globalnych strukturach Baker&McKenzie.

Pan Tomasz Święcicki poza przedsiębiorstwem Emitenta prowadzi działalność pod nazwą Syntalab Tomasz Święcicki. Nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Tomasz Święcicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Zydorowicz posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową na Wydziale Finansów i Bankowości. Zawodowo związany jest z rynkiem kapitałowym od przeszło 24 lat. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 258. Był Zastępcą Dyrektora Biura i Dyrektorem Wydziału Indywidualnej Obsługi Klienta w DM BOŚ, Zastępcą Dyrektora i zarządzającym portfelami akcji w CAIB IM/BPH TFI, Dyrektorem Biura Rynku Publicznego w PZU Asset Management oraz zarządzającym i członkiem zarządu w Altus TFI.

Pan Andrzej Zydorowicz nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta.

Pan Andrzej Zydorowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-14Jarosław Święcicki Prezes Zarządu
2019-06-14Sławomir Topczewski Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »