Reklama

SERINUS (SEN): Informacje o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Serinus - raport 16

Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2014 Kierownictwo Serinus Energy Inc. ("Serinus", "Emitent", "Spółka") przedstawia informacje dotyczące Walnego Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Serinus ("Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 14 maja 2014 r. w Willow Room, Sheraton Suites Eau Claire, 255 Barclay Parade SW w Calgary, w prowincji Alberta w Kanadzie, i rozpocznie się o godz. 15.00 czasu górskiego letniego (Mountain Daylight Time).

Reklama

W związku z tym, że w spółkach utworzonych zgodnie z prawem kanadyjskim przebieg i forma walnych zgromadzeń akcjonariuszy istotnie różni się od przebiegu i formy walnych zgromadzeń akcjonariuszy w Polsce, oraz w celu ułatwienia polskim akcjonariuszom zapoznania się z informacjami dotyczącymi uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawartymi w "Notice of Meeting and Information Circular” (Zawiadomienie o Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Memorandum Informacyjne), Emitent przekazuje w załączeniu tłumaczenie na język polski powyższego dokumentu oraz towarzyszącego mu listu przewodniego, a także kanadyjski formularz pełnomocnictwa.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. wraz z raportem biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania finansowego;

2. wybór dyrektorów Spółki na kadencję trwającą do następnego zwyczajnego zgromadzenia;

3. powołanie KPMG LLP, Chartered Accountants jako biegłego rewidenta Spółki pełniącego funkcję do następnego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy i upoważnienie dyrektorów do określenia wynagrodzenia biegłego rewidenta;

4. zatwierdzenie zmian w zakresie ofert niepublicznych wprowadzonych przez Radę Dyrektorów do Regulaminu nr 1 Spółki od ostatniego rocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;

5. rozpatrzenie, a w razie uznania za odpowiednią – przyjęcie w proponowanym brzmieniu lub ze zmianami zwykłej uchwały w sprawie zatwierdzenia programu ograniczonych praw do akcji Spółki;

6. rozpatrzenie, a w razie uznania za odpowiednią – przyjęcie w proponowanym brzmieniu lub ze zmianami zwykłej uchwały w sprawie zatwierdzenia programu odroczonych praw do akcji Spółki; oraz

7. rozpatrzenie wszelkich innych kwestii, prawidłowo wniesionych pod obrady Zgromadzenia lub dokonanie przerwy w obradach.

Akcjonariusze znajdą pełne teksty proponowanych uchwał i inne informacje dotyczące spraw, które będą rozważane podczas Zgromadzenia, a także inne informacje dotyczące Spółki i procedur dotyczących Zgromadzenia w załączonym do niniejszego raportu bieżącego Memorandum Informacyjnym.

Zgodnie z prawem prowincji Alberta, prawo do otrzymania zawiadomień, uczestniczenia w Zgromadzeniu, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy, i wykonywania w trakcie jego trwania prawa głosu przysługuje wyłącznie osobom, wpisanym do rejestru Spółki jako jej Akcjonariusze na koniec dnia roboczego 9 kwietnia 2014 r., określnego jako "Dzień Ustalenia Praw” (record date). Jednakże nabywcy Akcji nabytych po Dniu Ustalenia Praw mogą wykonywać prawo głosu z tych Akcji podczas Zgromadzenia, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy, jeśli (a) nabywca przedstawi należycie poświadczone dokumenty akcji potwierdzające własność tych Akcji lub w inny sposób dowiedzie, w sposób satysfakcjonujący Spółkę, że jest właścicielem nabytych Akcji i (b) nie później niż 10 dni przed Zgromadzeniem zwróci się o umieszczenie swojego nazwiska (nazwy) na liście Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Zgromadzeniu.

Na Zgromadzeniu, w tym jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy, Akcjonariusz może głosować osobiście lub może wyznaczyć inną osobę (w tym również osobę nie będącą Akcjonariuszem) jako pełnomocnika do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonania prawa głosu w jego imieniu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w bieżącego Zawiadomieniu o Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Memorandum Informacyjnym.

Spółka zapewnia akcjonariuszom transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Ponadto Akcjonariusze Rejestrowi mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu korzystając z łączności telefonicznej lub innych środków łączności i mają możliwość oddawania głosów z użyciem ww. środków łączności. Akcjonariusze Rejestrowi, to ci akcjonariusze, na których akcje są zapisane w rejestrze akcji Serinus. Inwestorzy indywidualni zazwyczaj nie posiadają akcji we własnym imieniu – ich akcje znajdują się w posiadaniu pośrednika, będącego akcjonariuszem rejestrowym Jednocześnie Spółka informuje, iż nie zapewnia akcjonariuszom niebędącym Akcjonariuszami Rejestrowymi, o ile nie występują oni jako pełnomocnicy Akcjonariusza Rejestrowego (jako pełnomocnik Akcjonariusza Rejestrowego akcjonariusz może uczestniczyć w zgromadzeniu akcjonariuszy i w tym charakterze wykonywać prawa głosu z akcji), możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w części dotyczącej dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Podsumowanie praw związanych z akcjami Serinus zostało przedstawione w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 r., na stronie 249 i nast., a prawa akcjonariuszy na stronie 261 i nast. (w tym prawo głosu na stronie 263).

Polscy akcjonariusze będący akcjonariuszami faktycznymi posiadający akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zamierzający głosować podczas Walnego Zgromadzenia, powinni zwrócić się do domu maklerskiego lub innego podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nich akcje Emitenta, o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu głosowania.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz Sprawozdanie kierownictwa z działalności (Management’s Discussion and Analysis) za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.serinusenergy.com

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-17Jakub KorczakWiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-WschodniejJakub Korczak

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »