Reklama

SERINUS (SEN): Informacje o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Serinus

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Kierownictwo Serinus Energy Inc. ("Serinus”, "Emitent”, "Spółka”) przedstawia informacje dotyczące Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Serinus ("Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. o godzinie 10:00 czasu górskiego letniego (Mountain Daylight Time) w Willow Room, Sheraton Suites Eau Claire, 255 Barclay Parade SW w Calgary, w prowincji Alberta w Kanadzie.

Reklama

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. wraz z raportem biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania finansowego;

2. wybór dyrektorów Spółki na kadencję trwającą do następnego zwyczajnego zgromadzenia;

3. powołanie KPMG LLP, Chartered Accountants jako biegłego rewidenta Spółki pełniącego funkcję do następnego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy i upoważnienie dyrektorów do określenia wynagrodzenia biegłego rewidenta, oraz

4. rozpatrzenie wszelkich innych kwestii, prawidłowo wniesionych pod obrady Zgromadzenia lub dokonanie przerwy w obradach.

Akcjonariusze znajdą pełne teksty proponowanych uchwał i inne informacje dotyczące spraw, które będą rozważane podczas Zgromadzenia w załączonym dokumencie "Zawiadomienie o Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Memorandum Informacyjne” (ang. "Notice of Meeting and Information Circular") ("Memorandum Informacyjne”).

W związku z tym, że w spółkach utworzonych zgodnie z prawem kanadyjskim przebieg i forma walnych zgromadzeń akcjonariuszy istotnie różni się od przebiegu i formy walnych zgromadzeń akcjonariuszy w Polsce, oraz w celu ułatwienia polskim akcjonariuszom zapoznania się z informacjami dotyczącymi uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawartymi w ""Memorandum Informacyjnym”, Emitent przekazuje w załączeniu tłumaczenie na język polski powyższego dokumentu oraz towarzyszącego mu listu przewodniego, a także kanadyjski formularz pełnomocnictwa. Ponadto podsumowanie praw związanych z akcjami Serinus jak również warunki i procedury uczestnictwa w walnych zgromadzeniach zostały przedstawione w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 września 2014 r. Poniżej Spółka prezentuje najważniejsze informacje na temat uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Prawo do otrzymania zawiadomień, uczestniczenia w Zgromadzeniu, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy i wykonywania w trakcie jego trwania prawa głosu przysługuje wyłącznie osobom wpisanym do rejestru Spółki jako jej Akcjonariusze na koniec dnia roboczego 15 kwietnia 2015 r. ("Dzień Ustalenia Praw”). Jednakże, nabywcy Akcji nabytych po Dniu Ustalenia Praw mogą wykonywać prawo głosu z tych Akcji podczas Zgromadzenia, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy, jeśli (a) nabywca przedstawi należycie poświadczone dokumenty akcji potwierdzające własność tych Akcji lub w inny sposób dowiedzie, w sposób satysfakcjonujący Spółkę, że jest właścicielem nabytych Akcji i (b) nie później niż 10 dni przed Zgromadzeniem zwróci się o umieszczenie swojego nazwiska (nazwy) na liście Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Zgromadzeniu.

Na Zgromadzeniu, w tym jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy, Akcjonariusz może głosować osobiście lub może wyznaczyć inną osobę (w tym również osobę nie będącą Akcjonariuszem) jako pełnomocnika do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonania prawa głosu w jego imieniu.

Spółka zapewnia akcjonariuszom transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Ponieważ w kanadyjskim systemie prawnym występuje nieznane polskiemu systemowi prawnemu rozróżnienie pomiędzy właścicielem rejestrowym akcji ("Akcjonariusz Rejestrowy”) a właścicielem faktycznym akcji ("Akcjonariusz Faktyczny”), Spółka informuje, iż nie zapewnia akcjonariuszom niebędącym Akcjonariuszami Rejestrowymi, o ile nie występują oni jako pełnomocnicy Akcjonariusza Rejestrowego (jako pełnomocnik Akcjonariusza Rejestrowego akcjonariusz może uczestniczyć w zgromadzeniu akcjonariuszy i w tym charakterze wykonywać prawa głosu z akcji), możliwości wykonywania głosu z akcji oraz udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w części dotyczącej dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Inwestorzy indywidualni zazwyczaj nie posiadają akcji we własnym imieniu – ich akcje znajdują się w posiadaniu pośrednika, będącego Akcjonariuszem Rejestrowym – i mają status Akcjonariusza Faktycznego.

Polscy akcjonariusze będący Akcjonariuszami Faktycznymi, posiadający akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zamierzający głosować podczas Walnego Zgromadzenia, powinni zwrócić się do domu maklerskiego lub innego podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nich akcje Emitenta, o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu głosowania.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz Sprawozdanie kierownictwa z działalności (ang. "Management’s Discussion and Analysis”) za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.serinusenergy.com

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-24Jakub KorczakWiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-WschodniejJakub Korczak

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: I.N.C.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »