Reklama

SERINUS (SEN): Informacje o Walnym Zgromadzeniu Emitenta - raport 22

Raport bieżący nr 22/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 21/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. Kierownictwo Wyższego Szczebla KULCZYK OIL VENTURES INC. (Emitent, Spółka) przedstawia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Emitenta. które odbędzie się w dniu 7 września 2010 r. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Viking A Room w Calgary Petroleum Club, pod adresem 319 - 5th Avenue, S.W., Calgary, Alberta w Kanadzie, i rozpocznie się o godz. 15.00 czasu lokalnego.

Reklama

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 wraz z raportem biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania finansowego;

2. ustalenie liczby dyrektorów Spółki, których kadencja będzie trwać do następnego rocznego zgromadzenia;

3. wybór dyrektorów Spółki na kadencję trwającą do następnego rocznego zgromadzenia;

4. powołanie KPMG LLP, Chartered Accountants jako audytora Spółki i upoważnienie dyrektorów do określenia wynagrodzenia audytora;

5. zmiana statutu Spółki w celu umożliwienia odbywania zgromadzeń akcjonariuszy poza prowincją Alberta w Kanadzie;

6. potwierdzenie zmian do Regulaminu nr 1 Spółki dotyczących różnych kwestii, dokonanych przez radę dyrektorów od ostatniego rocznego zgromadzenia akcjonariuszy;

7. potwierdzenie dodatkowych zmian do Regulaminu nr 1 Spółki dokonanych przez radę dyrektorów od ostatniego rocznego zgromadzenia akcjonariuszy, a dotyczących ochrony akcjonariuszy przed rozwodnieniem kapitału na skutek ofert prywatnych; oraz

8. rozpatrzenie wszelkich innych kwestii, prawidłowo wniesionych pod obrady Zgromadzenia lub dokonanie przerwy w obradach.

Zgodnie z prawem prowincji Alberta, prawo do otrzymania zawiadomienia, uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy i wykonywania prawa głosu przysługuje wyłącznie akcjonariuszom zarejestrowanym w rejestrze Emitenta na koniec dnia określonego jako tzw. dzień ustalenia praw (record date), chyba że po dniu ustalenia praw właściciel rejestrowy zbędzie akcje, a ich nabywca, po okazaniu należycie poświadczonych świadectw lub udokumentowaniu w inny sposób posiadania akcji, zażąda, co najmniej (10) dziesięć dni przez Walnym Zgromadzeniem wpisania jego nazwiska na listę akcjonariuszy uprawnionych od głosowania, co jest warunkiem wykonywania przez niego prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu.

Jak wskazano w Raporcie bieżącym nr 21/2010, Rada Dyrektorów ustaliła, że dniem ustalenia praw dla potrzeb określenia akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zawiadomienia, uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu jest dzień 3 sierpnia 2010 r. (record date).

Polscy akcjonariusze będący akcjonariuszami faktycznymi posiadający akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zamierzający głosować podczas Walnego Zgromadzenia powinni zwrócić się do biura maklerskiego lub innego podmiotu prowadzącego ich rachunek inwestycyjny, na którym zapisywane są posiadane przez nich akcje Emitenta, o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu uczestnictwa.

Podsumowanie praw związanych z akcjami Emitenta zostało przedstawione w Prospekcie emisyjnym KULCZYK OIL VENTURES INC. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 r. na stronie 249 i nast., a prawa akcjonariuszy na stronie 261 i nast. (w tym prawo głosu na stronie 263).

Szczegółowy porządek obrad, projekty uchwał, w tym treść proponowanych zmian statutu i regulaminu Emitenta, informacje dotyczące spraw, które będą poruszone na Walnym Zgromadzeniu oraz szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zawarte są w dokumencie "Notice of Meeting and Information Circular", który wraz z dokumentem pełnomocnictwa (form of proxy) dla akcjonariuszy rejestrowych zostanie opublikowany w angielskiej wersji językowej na stronie internetowej Emitenta www.kulczykoil.com.

W związku z tym, że w spółkach utworzonych zgodnie z prawem kanadyjskim przebieg i forma walnych zgromadzeń akcjonariuszy istotnie różni się od przebiegu i formy walnych zgromadzeń akcjonariuszy w Polsce, oraz w celu ułatwienia polskim akcjonariuszom zapoznania się z informacjami dotyczącymi uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawartymi w "Notice of Meeting and Information Circular", Emitent przekazuje w załączeniu tłumaczenie na język polski powyższego dokumentu wraz z tłumaczeniem dokumentu pełnomocnictwa (form of proxy) dla akcjonariuszy rejestrowych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za lata zakończone 31 grudnia 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r. oraz Sprawozdanie Kierownictwa z Działalności (Management’s Discussion and Analysis) za lata zakończone 31 grudnia 2009 r. i 31 grudnia 2008 r. zostało zamieszczone w Aneksie nr 3 do Prospektu emisyjnego KULCZYK OIL VENTURES INC., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2010 r. i dostępnym na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.kulczykoil.com/aneksy

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 - 3 w związku z § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki:

Plik;Opis

2010-08-10 KOV RB 22 PL zał 1 Zawiadomienie o WZA i memorandum informacyjne.pdf;

Formularz pełnomocnictwa.pdf;


Jakub Korczak - Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Srodkowo-Wschodniej

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »