Reklama

SERINUS (SEN): Informacje o Walnym Zgromadzeniu Emitenta - raport 20

Raport bieżący nr 20/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2012 z dnia 03 kwietnia 2012 r. Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Emitent", "Spółka") przedstawia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 16 maja 2012 r. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Presidents Room, Calgary Petroleum Club, 319 5th Avenue SW, Calgary, Alberta, Kanada i rozpocznie się o godz. 15.00 czasu górskiego letniego (Mountain Daylight Time).

Reklama

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. wraz z raportem biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania finansowego;

2. ustalenie liczby dyrektorów Spółki, których kadencja będzie trwać do następnego zwyczajnego zgromadzenia;

3. wybór dyrektorów Spółki na kadencję trwającą do następnego zwyczajnego zgromadzenia;

4. powołanie KPMG LLP, Chartered Accountants jako biegłego rewidenta Spółki pełniącego funkcję do następnego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy i upoważnienie dyrektorów do określenia wynagrodzenia biegłego rewidenta;

5. rozpatrzenie wszelkich innych kwestii, prawidłowo wniesionych pod obrady Zgromadzenia lub dokonanie przerwy w obradach.

Zgodnie z prawem prowincji Alberta, prawo do otrzymania zawiadomienia, uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy i wykonywania prawa głosu przysługuje wyłącznie akcjonariuszom zarejestrowanym w rejestrze Emitenta na koniec dnia określonego jako "dzień ustalenia praw" (record date), chyba że po dniu ustalenia praw właściciel rejestrowy zbędzie akcje, a ich nabywca, po okazaniu należycie poświadczonych świadectw lub udokumentowaniu w inny sposób posiadania akcji, zażąda, co najmniej na (10) dziesięć dni przed Walnym Zgromadzeniem wpisania jego nazwiska na listę akcjonariuszy uprawnionych do głosowania, co jest warunkiem wykonywania przez niego prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu.

Jak wskazano w Raporcie bieżącym nr 14/2012, Rada Dyrektorów ustaliła, że dniem ustalenia praw dla potrzeb określenia akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zawiadomienia, uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu jest dzień 10 kwietnia 2012 r. (record date).

Polscy akcjonariusze będący akcjonariuszami faktycznymi posiadający akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zamierzający głosować podczas Walnego Zgromadzenia, powinni zwrócić się do biura maklerskiego lub innego podmiotu prowadzącego ich rachunek inwestycyjny, na którym zapisywane są posiadane przez nich akcje Emitenta, o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu głosowania.

Podsumowanie praw związanych z akcjami Emitenta zostało przedstawione w Prospekcie emisyjnym KULCZYK OIL VENTURES INC. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 r. na stronie 249 i nast., a prawa akcjonariuszy na stronie 261 i nast. (w tym prawo głosu na stronie 263).

Szczegółowy porządek obrad, projekty uchwał, informacje dotyczące spraw, które będą poruszone na Walnym Zgromadzeniu oraz szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zawarte są w dokumencie "Notice of Meeting and Information Circular", który zostanie opublikowany w angielskiej wersji językowej na stronie internetowej Emitenta www.kulczykoilventures.com.

W związku z tym, że w spółkach utworzonych zgodnie z prawem kanadyjskim przebieg i forma walnych zgromadzeń akcjonariuszy istotnie różni się od przebiegu i formy walnych zgromadzeń akcjonariuszy w Polsce, oraz w celu ułatwienia polskim akcjonariuszom zapoznania się z informacjami dotyczącymi uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawartymi w "Notice of Meeting and Information Circular", Emitent przekazuje w załączeniu tłumaczenie na język polski powyższego dokumentu.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz Sprawozdanie kierownictwa z działalności (Management’s Discussion and Analysis) za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.kulczykoilventures.com/

Szczegółowa podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 1 - 3 w związku z §38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki:

Plik;Opis
Jakub Korczak - Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »