Reklama

CYFRPLSAT (CPS): Informacje o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A., o przekroczeniu przez Karswell Limited progu 10 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz o zmianach udziałów Pana Zygmunta Solorza - Żak w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2011
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2011 roku powziął informacje o (i) zmianie przez Polaris Finance B.V. ("Polaris") dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, (ii) przekroczeniu przez Karswell Limited ("Karswell") progu 10 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz (iii) zmianie przez Pana Zygmunta Solorza - Żak dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Reklama

Powyższa zmiana liczby głosów w Spółce wynika z objęcia przez osoby uprawnione, w tym przez Karswell oraz Sensor Overseas Limited ("Sensor"), 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda ("Akcje"), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z uchwałą nr 6 ("Uchwała nr 6") i uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. ("Zgromadzenie") w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze (słownie: 0,04 zł) każda ("Akcje") i wyłączeniu co do nich prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, o podjęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. Karswell objął 53.887.972 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) Akcji ("Akcje Karswell"), natomiast Sensor objął 9.509.648 Akcji ("Akcje Sensor").

Objęcie Akcji, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r., nastąpiło w wykonaniu przez osoby uprawnione, w tym przez Karswell i Sensor, prawa do objęcia Akcji wynikającego z 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych zgodnie z Uchwałą nr 8 i 9 tegoż Zgromadzenia w sprawie emisji 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr 6, Akcji i wyłączeniu co do nich prawa poboru ("Warranty Subskrypcyjne"), o podjęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. W dniu 1 kwietnia 2011 r. Spółka wyemitowała Warranty Subskrypcyjne na rzecz poszczególnych akcjonariuszy, w tym Karswell oraz Sensor ("Akcjonariusze TV Polsat"), spółki Telewizja Polsat S.A ("TV Polsat"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. jako zabezpieczenie wykonania przez Spółkę umów związanych z nabyciem od Akcjonariuszy TV Polsat należących do nich akcji TV Polsat oraz płatności przez Spółkę na rzecz Akcjonariuszy TV Polsat należnych im części ceny za akcje TV Polsat będące przedmiotem sprzedaży.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału Polaris, Pana Zygmunta Solorza - Żak oraz przekroczenie przez Karswell progu 10% głosów w ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiła z dniem 20 kwietnia 2011 r.

I. Zmiana udziału Polaris

Przed transakcją Polaris posiadał bezpośrednio 175.025.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Spółki, stanowiące 65,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące 341.967.501 (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 76,38 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Powyższy pakiet składał się z:

a) 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 62,22% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 74,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

b) 8.082.499 akcji zdematerializowanych, stanowiących 3,01% kapitału zakładowego, uprawniających do 8.082.499 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Polaris posiada bezpośrednio 175.025.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Spółki, stanowiące 50,24 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące 341.967.501 (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 64,79 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Powyższy pakiet składa się z:

a) 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

b) 8.082.499 akcji zdematerializowanych, stanowiących 2,32% kapitału zakładowego, uprawniających do 8.082.499 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne od Polaris posiadające akcje Spółki, jak również Polaris nie jest strona jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Polaris jest spółką, w której Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada 85% udział w kapitale zakładowym.

II. Zmiana udziału Karswell

Przed transakcją Karswell nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.

Obecnie Karswell posiada bezpośrednio 53.887.972 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) akcje Spółki, stanowiące 15,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące 53.887.972 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,21% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nie istnieją podmioty zależne od Karswell posiadające akcje Spółki, jak również Karswell nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia Karswell nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Karswell jest spółką, w której Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada 100% udział w kapitale zakładowym.

III. Zmiana udziału Pana Zygmunta Solorza - Żak

Przed transakcją Pan Zygmunt Solorz - Żak posiadał łącznie (bezpośrednio i pośrednio poprzez Polaris) 185.628.750 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki, stanowiące łącznie 69,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące łącznie 363.175.001 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło łącznie 81,08 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Obecnie Pan Zygmunt Solorz - Żak posiada łącznie (bezpośrednio i pośrednio poprzez Karswell i Polaris) 239.516.722 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) akcje Spółki, stanowiące łącznie 68,75 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące łącznie 417.062.973 (słownie: czterysta siedemnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi łącznie 79,02 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

IV. Zmiana udziału Sensor

Przed transakcją Sensor nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.

Obecnie Sensor posiada bezpośrednio 9.509.648 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcje Spółki, stanowiące 2,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące 9.509.648 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,80 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Sensor jest spółką, w której Pan Heronim Ruta posiada 100% udział w kapitale zakładowym.

Panowie Zygmunt Solorz - Żak oraz Heronim Ruta są członkami Rady Nadzorczej Spółki.
Dominik Libicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »