GETINOBLE (GNB): INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE ZAKOŃCZONĄ SUBSKRYPCJĘ AKCJI SERII D - raport 75

Raport bieżący nr 75/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", "Bank”) przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta ("Akcje serii D"), emitowanych na podstawie uchwały nr III/25/07/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2018 r. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Uchwała”).

Reklama

Bank informował o treści Uchwały w raporcie bieżącym nr 69/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja Akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia oferty przez Bank i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata tj. podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały, określono że umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 lipca 2018 roku. Warunkiem do rozpoczęcia subskrypcji było złożenie oferty objęcia Akcji serii D, co miało miejsce w dniu 25 lipca 2018 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych

Subskrypcja Akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii D nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie do dnia 31 lipca 2018 roku włącznie, w drodze zawarcia stosowej umowy objęcia Akcji serii D (złożenie oferty przez Bank i jej przyjęcie).

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Oferta prywatna Akcji serii D obejmowała 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz).

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy

W ramach emisji Akcji serii D nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii D nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Bank i jej przyjęcia przez oznaczonego inwestora.

5) Liczba Akcji serii D, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży

n/d

6) Liczba Akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji

W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii D Emitenta podmiot uprawniony przyjął ofertę i objął, w wyniku zawarcia stosownej umowy, wszystkie zaoferowane akcje.

7) Cena, po jakiej Akcje serii D były obejmowane

Wszystkie Akcje serii D zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 2,73 zł za jedną akcję.

Cena emisyjna Akcji serii D została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w drodze podjętej Uchwały.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii D

n/d

9) Liczba osób, którym przydzielono Akcje serii D

Wszystkie Akcje serii D zostały objęte, w drodze zawarcia stosownej umowy objęcia, przez jeden podmiot.

10) Nazwy subemitentów, którzy objęli Akcje serii D w ramach wykonywania umów o subemisję

W związku z emisją Akcji serii D nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji

Oferta prywatna Akcji serii D obejmowała 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz).

12) Łączne koszty emisji Akcji serii D

Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii D wyniosą około 1 124 177 zł brutto, z czego:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1 124 177 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – n/d,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – n/d,

d) promocji oferty – n/d

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji – 0,03 zł za akcję

14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje serii D zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-09 Maciej Kleczkiewicz Członek Zarządu
2018-08-09 Karol Karolkiewicz Członek Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »