Reklama

GETINOBLE (GNB): INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE ZAKOŃCZONĄ SUBSKRYPCJĘ AKCJI SERII C - raport 26

Raport bieżący nr 26/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", "Bank”) przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta ("Akcje serii C"), emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 59/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. podjętej w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 3683/2018) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ("Uchwała”). Bank informował o treści ww. uchwały w drodze raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku.

Reklama

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja Akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały, określono że umowy objęcia Akcji serii C zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 marca 2018 roku. Warunkiem do rozpoczęcia subskrypcji było podjęcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały ws. wyłączenia prawa poboru Akcji serii C emitowanych na podstawie Uchwały, co miało miejsce 23 lutego 2018 r.

2) data przydziału instrumentów finansowych

Subskrypcja Akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii C nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie do dnia 31 marca 2018 roku włącznie, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii C (złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcie).

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Oferta prywatna Akcji serii C obejmowała 69 597 068 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 189 999 995,64 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).

4) zastosowane stopy redukcji w wyodrębnionych transzach

W ramach emisji Akcji serii C nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii C nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Bank i jej przyjęcia przez oznaczonego inwestora.

5) liczba Akcji serii C, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży

n/d

6) liczba Akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji

W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii C Emitenta osoba uprawniona przyjęła ofertę i objęła, w wyniku zawarcia stosownych umów, wszystkie zaoferowane akcje.

7) cena, po jakiej Akcje serii C były obejmowane

Wszystkie Akcje serii C zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 2,73 zł za jedną akcję.

Cena emisyjna Akcji serii C została ustalona przez Zarząd Banku, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną - zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 ksh - w drodze odrębnej uchwały.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii C

n/d

9) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii C

Wszystkie Akcje serii C zostały objęte, w drodze zawarcia stosownej umowy objęcia, przez jeden podmiot.

10) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii C w ramach wykonywania umów o subemisję

W związku z emisją Akcji serii C nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji

Oferta prywatna Akcji serii C obejmowała 69 597 068 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 189 999 995,64 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).

12) Łączne koszty emisji Akcji serii C

Szacunkowe koszty związane z emisją Akcji serii C wyniosą około 1 164 tys. zł brutto , z czego:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1 164 tys. zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – n/d,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – n/d,

d) promocji oferty – n/d

13) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji – 0,02 zł na akcję

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-16Jerzy PruskiWiceprezes Zarządu
2018-04-16Maciej KleczkiewiczCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »