Reklama

GETINOBLE (GNB): INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE ZAKOŃCZONĄ SUBSKRYPCJĘ AKCJI SERII E - raport 95

Raport bieżący nr 95/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent", "Bank”) przekazuje niniejszym informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta ("Akcje serii E"), emitowanych na podstawie uchwały nr V/25/07/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2018 r. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Uchwała”).

Reklama

Bank informował o treści ww. uchwały w drodze raportu bieżącego nr 69/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja Akcji serii E miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów tj. Pana dr. Leszka Czarneckiego lub podmiotów powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Na mocy postanowień Uchwały, określono że umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte nie później niż do dnia 15 października 2018 roku. Warunkiem do rozpoczęcia subskrypcji było złożenie oferty objęcia Akcji serii E, co miało miejsce w dniu 12 października 2018 r.

2) data przydziału instrumentów finansowych

Subskrypcja Akcji serii E miała charakter subskrypcji prywatnej, a objęcie Akcji serii E nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie do dnia 15 października 2018 roku włącznie, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji serii E (złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcie).

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Oferta prywatna Akcji serii E obejmowała 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz).

4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy

W ramach emisji Akcji serii E nie wprowadzono podziału na transze. Objęcie Akcji serii E nastąpiło w drodze złożenia oferty przez Bank i jej przyjęcia przez oznaczonego inwestora.

5) liczba Akcji serii E, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży

n/d

6) liczba Akcji serii E, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji

W ramach subskrypcji prywatnej Akcji serii E podmiot uprawniony przyjął ofertę i objął, w wyniku zawarcia stosownych umów, wszystkie zaoferowane akcje.

7) cena, po jakiej Akcje serii E były obejmowane

Wszystkie Akcje serii E zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 2,73 zł za jedną akcję.

Cena emisyjna Akcji serii E została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w drodze podjętej Uchwały.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje serii E

n/d

9) liczba osób, którym przydzielono Akcje serii E

Wszystkie Akcje serii E zostały objęte, w drodze zawarcia stosownej umowy objęcia, przez jeden podmiot.

10) nazwy subemitentów, którzy objęli Akcji serii E w ramach wykonywania umów o subemisję

W związku z emisją Akcji serii E nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji

Oferta prywatna Akcji serii E obejmowała 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 000 001,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz).

W nawiązaniu do raportu nr 75/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. Emitent dokonuje korekty oczywistej omyłki w obliczeniach łącznych kosztów emisji. Poprawnie wyliczone koszty dla obu serii emitowanych w ramach uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2018 r. wynoszą:

12) łączne koszty emisji akcji serii D i E

Szacunkowe koszty związane z emisją akcji serii D i E wyniosą około 1 224 177,00 zł tys. zł brutto, z czego:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 1 224 177,00 zł tys. zł (wcześniej podano: 1 124 177,00 zł)

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – n/d,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – n/d,

d) promocji oferty – n/d

13) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D i E – 0,02 zł za akcję

14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcji serii E zostały opłacone środkami pieniężnymi.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-26Jerzy PruskiWiceprezes Zarządu
2018-10-26Maciej Kleczkiewicz Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »