Reklama

MNI (MNI): Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem - raport 25

Raport bieżący nr 25/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 131, poz.1880) Zarząd Spółki MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, informuje, iż podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 czerwca 2010 roku, jeden z obecnych akcjonariuszy zwrócił się do Zarządu o wyjaśnienie kwestii sprzedaży przez MNI S.A. ok. 5% akcji w spółce zależnej MNI Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz wyjaśnienie zapisów w pozycji 5 bilansu skonsolidowanego Spółki - Długoterminowe aktywa trwałe.

Reklama

Ze względu na fakt, iż transakcja ta miała miejsce w roku 2008, Zarząd w składzie obecnym zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na oba zadane pytania w formie pisemnej.

W konsekwencji w celu zapewnienia wszystkim akcjonariuszom Spółki równego dostępu do informacji dotyczących Spółki Zarząd niniejszym informuje:

1.) Sprzedaż 4,99% akcji spółki MNI Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie miała miejsce w grudniu 2008 roku i była elementem rozliczenia wierzytelności spółki Polina Trading Limited wobec spółki Telestar z tytułu obligacji. W czerwcu 2007 roku spółka Telestar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w celu pozyskania finansowania na zakup spółki Premier Telcom Limited oraz EDC wyemitowała obligacje zwykłe, które między innymi objęła spółka Polina Trading Limited. Według pierwotnych zamiarów obligacje te miały być spłacone z środków uzyskanych przez Telestar z kredytu bankowego. Nie mniej jednak po przejęciu kontroli nad spółką Telestar przez MNI S.A. oraz MNI Premium S.A. ówczesne zarządy obu tych spółek wraz z zarządem Telestar S.A. zdecydowały się zaproponować obligatariuszom alternatywny sposób rozliczenia wierzytelności tytułem spłaty obligacji między innymi polegający na nabyciu w zamian za wierzytelności określonej liczby akcji MNI Premium. Z możliwości tej skorzystała spółka Polina Trading Limited.

Powyższa transakcja była korzystna zarówno dla spółki Telestar, MNI S.A. jak też całej grupy kapitałowej. Abstrahując bowiem od kwestii płynności, rozliczenie nastąpiło na podstawie wyceny akcji spółki MNI Premium S.A. korzystnej dla MNI S.A. Na tejże transakcji MNI S.A. osiągnęła zysk.

2.) Wyjaśnienie dotyczące pozycji bilansowej 5 -Długoterminowe Aktywa Finansowe

Długoterminowe Aktywa Finansowe

-w jednostkach niekonsolidowanych - 43.984,- tys. PLN

-w pozostałych jednostkach udziały - 16.093,- tys. PLN

Szczegółowo obrazują to noty 5 A, B, C i D.

Nota 5 E stanowi wykaz jednostek :

- objętych konsolidacją (brak odniesienia do pozycji bilansowej zgodnie z zasadą sporządzania sprawozdania skonsolidowanego)

- nieobjętych konsolidacją (brak odniesienia do pozycji bilansowych, ponieważ dla pełniejszego przedstawienia struktury posiadanych udziałów, wyszczególnione zostały w tym wykazie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MNI i Grupy Kapitałowej MIT

W bilansie skonsolidowanym MNI S.A. są tylko udziały w jednostce dominującej Grupy MIT, podczas gdy w wykazie zamieszczone zostały nazwy spółek zależnych od MIT, których udziały kontrolowane były pośrednio poprzez MIT - według stanu prawnego na dzień 31.12.2009 rok
Jerzy Jóźkowiak - Prezes Zarządu
Marek Południkiewicz - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »