WOJAS (WOJ): Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem - raport 33

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wojas S.A. z/s w Nowym Targu realizując postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane dnia 11.10.2019 r. w sprawie KR XII Ns-Rej KRS 12831/19/349 odpowiada na poniższe pytania akcjonariusza Qilin Holding sp. z o.o. zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia Spółki WOJAS S.A w dniu 19.07.2019 r. Na pytania te WOJAS S.A. odpowiedział m.in. w komunikacie bieżącym nr 25_2019 z 02.08.2019 r. Wobec zobowiązania Sądu do udzielenia ponownej odpowiedzi co do dwóch pytań na w/w Walnym, WOJAS S.A. publicznie odpowiada:

Reklama

Pytanie 1:

Czy Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie Umowy lub opiniowała przedmiotową kwestię?

Odpowiedź:

Przedmiotowa kwestia nie była przedmiotem obrad Rady Nadzorczej, zatem nie było podstaw do wyrażania zgody, albo nie wyrażania zgody na zawarcie Umowy. Jednocześnie wskazuje się, że Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła zawarcie Umowy.

Pytanie 2:

Jak zidentyfikowanie przez Wojas S.A. w sprawozdaniu finansowym tej spółki za 2018 r. kwoty 25.000.000,00 zł jako zobowiązania oraz utworzenie w tym zakresie odpowiedniej rezerwy wpłynęłoby na poziom kowenantów przyjętych w ramach istniejących umów kredytowych, których stroną jest Wojas S.A.?

Odpowiedź:

Zaistniała sytuacja z grudnia 2018 r. z próbą odzyskania udziałów w Chochołowskie Termy Sp. z o.o. nie ma wpływu i nie mogła mieć wpływu na sprawozdanie finansowe za 2018 r, zatem poziom konwenantów bankowych nie uległby zmianie, gdyż wyliczane są one na podstawie sprawozdania finansowego, które nie uległo zmianie. Żeby ująć w sprawozdaniu finansowym w pasywach, jako rezerwę kwotę 25.000.000,00 mln zł musiałyby być spełnione warunki z MSR 37.14, jednakże na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 r te warunki nie były spełnione.

MSR 37 Rezerwy (…) w pkt 14 definiuje:

"Rezerwę tworzy się wówczas, gdy:

a) na jednostce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych;

b) prawdopodobna jest konieczność wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku; oraz

c) można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.

Jeśli warunki te nie są spełnione, nie tworzy się rezerwy.”

Tym bardziej nie były spełnione wymogi do ujęcia kwoty 25.000.000,00 mln zł jako zobowiązanie w pasywach ze względu na to, iż strona kupująca udziały nie uznała roszczenia o zwrot udziałów.

Powyższa sytuacja nie uległa również zmianie w 2019 r, a wobec wycofania pozwu o ustalenie praw do udziałów przez WOJAS S.A. w dniu 9 września 2019 r. i braku roszczeń wzajemnych od strony kupującej udziały, tworzenie rezerw lub zobowiązań jest bezzasadne i niecelowe.

Podstawa prawna:

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie § 19 ust 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-15Wiesław WojasPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »