Reklama

ALTERCO (ALT): Informacje uzyskane przez Emitenta w sprawie złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości.

Raport bieżący nr 74/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W związku z informacjami docierającymi do Spółki oraz doniesieniami mediowymi na temat złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Emitenta, Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż po zapoznaniu się z aktami spraw w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych, powziął informację na temat poniższych postępowań:

1. Wniosek wierzyciela Polapart Sp. z o.o. - postępowanie zostało umorzone. Wnioskiem z 25 maja 2012 roku wnioskodawca - Polapart Sp. z o.o. wniósł o ogłoszenie upadłości Alterco S.A. obejmującej likwidację jego majątku dłużnika oraz o zabezpieczenie majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Pismem z dnia 30 maja 2012 roku wnioskodawca wycofał złożony wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na spłacenie wierzytelności przez Alterco S.A. W dniu 30 maja 2012 roku Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania.

2. Wniosek wierzyciela Nomada Enterprise Ltd. - wniosek został zwrócony w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych w terminie. Żadna korespondencja w tej sprawie nie była przez sąd kierowana do Emitenta. Wniosek z 11 czerwca 2012 roku. W dniu 14 czerwca 2012 roku wnioskodawca uzupełnił bez wezwania Sądu braki w złożonym wniosku poprzez dołączenie pełnomocnictwa procesowego wraz z opłatą skarbową od niego oraz opłatą od wniosku o ogłoszenie upadłości. Następnie, również bez wezwania Sądu wnioskodawca złożył pismo procesowe, do którego załączył tłumaczenie przysięgłe odpisu z rejestru handlowego wnioskodawcy. Zarządzeniem z dnia 18 czerwca 2012 roku Sąd zarządził zwrot wniosku, w związku z niezałączeniem odpisu z rejestru handlowego, a jedynie jego tłumaczenia przysięgłego, jednocześnie wskazując, iż z załączonego tłumaczenie przysięgłego nie wynika sposób reprezentacji wnioskodawcy. Pismem z dnia 26 czerwca 2012 roku wierzyciel uzupełnił powyższe braki formalne. Zarządzeniem z dnia 3 lipca 2012 roku Sąd wezwał wnioskodawcę do złożenia dokumentu wskazującego na umocowanie pełnomocnika do udzielenia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnictwa procesowego oraz odpisu z rejestru handlowego zaopatrzonego w klauzulę apostille w terminie 1 tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku. Pismem z dnia 11 lipca 2012 roku wnioskodawca wniósł o wydłużenie terminu do złożenia powyższych dokumentów. Zarządzeniem z dnia 27 lipca 2012 roku Sąd zwrócił wniosek w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych w terminie. W zarządzeniu tym znalazła się również informacja, iż pismo z dnia 25 lipca 2012 roku wnioskodawcy zostanie zarejestrowane pod nowym numerem (jako oddzielna sprawa - pkt 3 poniżej).

3. Wniosek wierzyciela Nomada Enterprise Ltd. złożony w powiązaniu z postępowaniem o którym mowa w pkt. 2 powyżej - postępowanie zostało umorzone o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 73/2012 z 25 września 2012 r. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na postawie pisma z dnia 25 lipca 2012 roku wnioskodawcy Nomada Enterprise Ltd. w związku z zarządzeniem o którym mowa w pkt. 2 powyżej. W dniu 27 lipca 2012 roku (wpływ do Sądu 30 lipca 2012 roku) wnioskodawca cofnął złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Postanowieniem z dnia 31 lipca 2012 roku Sąd umorzył postępowanie w sprawie w związku z cofnięciem wniosku.

4. Wniosek wierzyciela Karola Palucha - wniosek został zwrócony. Wnioskiem z dnia 4 czerwca 2012 roku wierzyciel Karol Paluch wniósł o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika Alterco S.A. Zarządzeniem z dnia 12 czerwca 2012 roku Sąd zwrócił przedmiotowy wniosek ze względu na niespełnienie wymogów formalnych i merytorycznych, w postaci:

a) Niewskazania miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika,

b) Braku uprawdopodobnienia istnienia wierzytelności, która uprawniałaby do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

c) Niezłożenie oryginału aktualnego odpisu z KRS dłużnika (złożono jedynie kserokopię),

d) Niedokonania stosownej opłaty od wniosku.

Zarząd stoi na stanowisku, iż złożony przez wierzyciela wniosek o ogłoszenie upadłości nosi znamiona działania w złej wierze. Okoliczności złożenia, przez wyżej wskazanego wierzyciela, wniosku wskazują na wykorzystanie mechanizmu prawa upadłościowego w celu wymuszenia na Alterco S.A. płatności wierzytelności.

5. Wniosek wierzyciela SOGO Roman Jędrzejczyk - w trakcie postępowania o czym Emitent informował w raportach bieżących 64/2012 z 28 sierpnia 2012 r. oraz 72/2012 z 25 września 2012 r. Rzeczony wniosek wpłynął do sądu 23 lipca 2012 r. W dniu 26 lipca 2012 r. wierzyciel został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki zostały uzupełnione w dniu 7 sierpnia 2012 r. W dniu 27 sierpnia 2012 r. wniosek wpłynął do Spółki Alterco S.A. ze zobowiązaniem do ustosunkowania się do jego treści.
Zbigniew Zuzelski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | upadłości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »