INTERCARS (CAR): INTER CARS SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 490 8265 822 3221 506 4811 368 831
Zysk (strata) z działalności operacyjnej263 215249 24161 09158 597
Zysk (strata) brutto217 665216 49450 51950 898
Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominujacą181 260180 38942 06942 410
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej335 597(82 812)77 890(19 469)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(41 159)(73 078)(9 553)(17 181)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(259 937)124 412(60 330)29 249
Przepływy pieniężne netto, razem34 500(31 478)8 007(7 401)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)12,7912,732,972,99
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)12,7912,732,972,99
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
Aktywa, razem4 686 7493 943 2611 071 600917 037
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 678 5992 114 088612 447491 648
Zobowiązania długoterminowe824 211563 062188 451130 945
Zobowiązania krótkoterminowe1 854 3881 551 026423 996360 704
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego2 008 1501 829 173459 153425 389
Kapitał zakładowy28 33628 3366 4796 590
Liczba akcji (w szt.)14 168 10014 168 10014 168 10014 168 100
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)141,74129,1132,4130,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)141,74129,1132,4130,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,710,710,170,17
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 718 8684 381 8211 095 2211 030 168
Zysk (strata) z działalności operacyjnej112 00749 52325 99611 643
Zysk (strata) brutto166 756202 65838 70347 645
Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominujacą147 816198 67834 30746 709
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej119 998(303 253)27 851(71 295)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej109 033151 50025 30635 618
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(230 173)149 233(53 422)35 085
Przepływy pieniężne netto, razem(1 143)(2 521)(265)(592)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)10,4314,022,423,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)10,4314,022,423,30
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
Aktywa, razem3 841 8483 443 148878 418800 732
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 281 1212 020 178521 566469 809
Zobowiązania długoterminowe606 263521 439138 619121 265
Zobowiązania krótkoterminowe1 674 8581 498 739382 947348 544
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego1 560 7271 422 970356 852330 923
Kapitał zakładowy28 33628 3366 4796 590
Liczba akcji (w szt.)14 168 10014 168 10014 168 1003 357 529
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)110,16100,4325,1923,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)110,16100,4325,1923,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,710,710,170,17
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »