INTROL (INL): INTROL S.A.- zawarcie umów przez Emitenta na łączną wartość umowy znaczącej - raport 12

Raport bieżący nr 12/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTROL SA informuje, iż w dniu 19 lutego 2010 r. podpisano umowę pomiędzy INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach a SEEN Technologie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości 5 773 000,00 zł netto (7 043 060 zł brutto).

Niniejsza umowa jest kolejną, podpisaną przez Spółkę INTROL S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy z SEEN Technologie Sp. z o.o, Łączna wartość umów z ww. podmiotem wynosi 9 002 000 zł netto. (10 982 440 zł brutto), co skutkuje uznaniem ich za umowę znaczącą.

Reklama

Trzecia umowa została podpisana pomiędzy INTROL S.A. a SEEN Technologie Sp. z o.o. w dn. 19 lutego 2010 r.

Przedmiotem umowy z SEEN Technologie Sp. z o.o. jest modernizacja technologii i wentylacji, CO oraz dostawa kompletnej armatury dla potrzeb modernizacji wielobranżowej Pompowni II st. w Zakładzie Wodociągu Północnego w Wieliszewie. Wartość umowy wynosi 5 773 000,00 zł netto (7 043 060 zł brutto).

Termin wykonania prac mija 30 września 2010 roku.

Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, SEEN Technologie Sp. z o.o. zapłaci INTROL S.A. kary umowne:

1. 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminów określonych w umowie lub Harmonogramie rzeczowym,

2. 10% wynagrodzenia umownego, w razie odstąpienia przez INTROL S.A. od umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po stronie SEEN Technologie Sp. z o.o.,

3. W razie zwłoki SEEN Technologie Sp. z o.o. w usunięciu wad lub usterek, ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie wady lub usterki,

4. 2 % wynagrodzenia umownego za każdy inny przypadek niż przewidziane w pktach. 1-3 przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów, z zastrzeżeniem, że ich łączna wysokość nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego.

Pozostałe warunki nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów.

Kryterium uznania umowy zawartej przez Emitenta na łączną wartość umowy znaczącej jest fakt, iż łączna wartość umów przekracza 10 % kapitałów własnych INTROL S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW
Piotr Jeziorowski - Prezes Zarządu
Stanisław Jurczyński - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »