Reklama

BNPPPL (BNP): Jednolity tekst Statutu Banku - raport 109

Raport bieżący nr 109/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Jednolity tekst Statutu Banku

Raport bieżący 109/2012 r. z 17 września 2012 r.

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank") zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do wiadomości publicznej jednolity tekst Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., który został zarejestrowany Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Reklama

Poniżej Bank przekazuje informacją o zmianach Statutu Banku zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy:

§ 25 ust. 2 Statutu nowe brzmienie:

"2. Wiceprezes Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem systemowym, w tym wewnętrzny system ustalania limitów i procedur zarządzania ryzykiem."

§ 29 ust. 1 Statutu nowe brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 51.136.764 zł (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 51.136.764 (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne oraz akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A, od numeru 00000001 do numeru 15088100,

b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B, od numeru 0000001 do numeru 7807300,

c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C, od numeru 000001 do 247329,

d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii D, od numeru 0000001 do 3220932,

e) 10.640.643 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E, od numeru 00000001 do 10640643,

f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F, od numeru 0000001 do 6132460,

g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G, od numeru 0000001 do 8000000.

Wszystkie akcje imienne, które zostały uprzednio zdeponowane w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną wskazaną przez Bank zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. z 2010 r. - Dz. U. nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), będą zamienione na akcje na okaziciela pod warunkiem ich dematerializacji. Zamiana akcji imiennych zdeponowanych w depozycie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na akcje na okaziciela nastąpi automatycznie, z chwilą ich dematerializacji. Dematerializacja akcji zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z o obrocie instrumentami finansowymi następuje wraz z rejestracją akcji na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Wszystkie zdematerializowane akcje Banku będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje niezdematerializowane pozostają akcjami imiennymi w formie dokumentu."

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis

STATUT_WRZESIEN_2012.pdf;

STATUT_WRZESIEN_2012_ENG.pdf;


Jacek Bartkiewicz - Prezes Zarządu
Dariusz Odzioba - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »