Reklama

JWWINVEST (JWW): JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-314 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-314 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
Rzeczowe aktywa trwałe3 6724 009873950
Inwestycje długoterminowe540744128176
Pozostałe aktywa finansowe2 2961 921546455
Aktywa z tytułu podatku odroczonego2 0111 695478402
Aktywa trwałe razem8 7348 6182 0752 042
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności1 2731 030302244
Należności z tytułu umów budowlanych12 83323 6373 0495 601
Pozostałe aktywa finansowe3 2333 258768772
Rozliczenia międzyokresowe czynne2312605562
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych3 9764 5219451 071
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4 4944 2441 0681 006
Aktywa obrotowe razem26 09536 9506 2018 756
Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej1 1001 100261261
Kapitał zapasowy17 39517 3954 1334 122
Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego-200-600-48-142
Razem kapitał własny18 31317 9184 3514 246
Pozostałe zobowiązania finansowe2 4002 476570587
Zobowiązania długoterminowe razem2 4842 560590607
Kredyty w rachunku bieżącym02 9860708
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe660660157156
Pozostale zobowiązania finansowe1 3922 218331526
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych630630150149
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania3 7626 9328941 643
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego01 1760279
Zobowiązania z tytułu umów budowlanych4 1887 2039951 707
Rezerwy krótkoterminowe33197179230
Rozliczenia międzyokresowe bierne3 0692 314729548
Zobowiązania krótkoterminowe razem14 03225 0903 3345 946
Zobowiązania razem16 51627 6503 9246 552
SUMA BILANSOWA34 82945 5688 27610 799
Razem przychody z działalności operacyjnej15 1567 7243 6271 801
Razem koszty działalności operacyjnej-14 183-8 193-3 394-1 910
Amortyzacja-343-174-82-41
Pozostałe zyski/straty netto-194-465-46-108
Zysk (strata) na działalności operacyjnej779-934186-218
Przychody finansowe141333
Koszty finansowe-102-59-24-14
Zysk (strata) przed opodatkowaniem691-980165-228
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej395-91695-214
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 640-4 0081 110-934
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-336-2 113-80-493
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-1 068429-256100
Przepływy pieniężne netto, razem3 236-5 692774-1 327
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »