Reklama

JWWINVEST (JWW): JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
JEDNOSTKOWE
Aktywa trwałe10 407,7310 631,582 379,672 489,02
Wartości niematerialne i prawne21,5257,904,9213,56
Rzeczowe aktywa trwałe2 851,613 147,97652,00736,99
Należności długoterminowe41,1146,119,4010,80
Inwestycje długoterminowe3 727,012 743,79852,16642,36
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 766,484 635,81861,191 085,31
Aktywa obrotowe36 407,8226 630,178 324,456 234,53
Zapasy0,000,000,000,00
Należności krótkoterminowe26 593,7814 583,026 080,533 414,11
Inwestycje krótkoterminowe4 288,955 751,58980,641 346,53
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 525,096 295,581 263,281 473,89
Aktywa, razem46 815,5637 261,7510 704,128 723,55
Aktywa netto [kapitał własny]24 287,6817 392,305 553,254 071,80
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 527,8819 869,455 150,884 651,74
Rezerwy na zobowiązania2 351,242 662,18537,60623,26
Zobowiązania długoterminowe1 797,062 064,17410,89483,25
Zobowiązania krótkoterminowe 14 456,7311 948,853 305,452 797,41
Rozliczenia międzyokresowe bierne3 922,853 194,25896,94747,82
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi54 179,5351 333,8812 574,7412 068,62
Koszty działalności operacyjnej48 474,8145 368,2411 250,7110 666,10
Amortyzacja805,15977,13186,87229,72
Zysk (strata) ze sprzedaży5 704,715 965,641 324,031 402,53
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 634,515 704,371 307,741 341,10
Przychody finansowe370,42292,9885,9768,88
Koszty finansowe197,50723,0145,84169,98
Zysk (strata) brutto5 807,43-614,981 347,87-144,58
Zysk (strata) netto4 638,78-247,071 076,63-58,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 686,634 432,92623,551 042,18
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 082,82-238,74251,31-56,13
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 920,89-5 292,35-445,83-1 244,24
Przepływy pieniężne netto, razem1 848,56-1 098,17429,04-258,18
Rzeczowe aktywa trwałe2 9373 201672749
Inwestycje długoterminowe45427910465
Pozostałe aktywa finansowe2 9992 237686524
Aktywa z tytułu podatku odroczonego2 2862 989523700
Aktywa trwałe razem8 7598 9092 0032 086
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności2 0131 784460418
Należności z tytułu umów budowlanych24 69912 8925 6473 018
Pozostałe aktywa finansowe1 3273 124303731
Rozliczenia międzyokresowe czynne2991876844
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych5 2696 1131 2051 431
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 2922 915753682
Aktywa obrotowe razem36 89927 0158 4376 325
Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej1 1001 100252258
Kapitał zapasowy18 56716 7954 2453 932
Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego4 658-4961 065-116
Razem kapitał własny24 31917 4045 5604 075
Pozostałe zobowiązania finansowe1 7972 064411483
Zobowiązania długoterminowe razem1 8802 148430503
Kredyty w rachunku bieżącym3 13967181
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe06650156
Pozostale zobowiązania finansowe749613171144
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych510630117147
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania5 4964 3931 2571 028
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego1772194051
Zobowiązania z tytułu umów budowlanych5 1336 3021 1741 475
Rezerwy krótkoterminowe2502975770
Rozliczenia międzyokresowe bierne4 0053 247916760
Zobowiązania krótkoterminowe razem19 45916 3724 4493 833
Zobowiązania razem21 33918 5204 8794 336
SUMA BILANSOWA45 65835 92410 4398 410
Razem przychody z działalności operacyjnej54 65751 61412 71712 353
Razem koszty działalności operacyjnej-48 967-51 860-11 394-12 411
Amortyzacja-806-981-188-235
Pozostałe zyski/straty netto263-45361-108
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 953-6991 385-167
Przychody finansowe66501512
Koszty finansowe-187-228-44-55
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 832-8771 357-210
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej4 654-5141 083-123
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2 7584 1846421 001
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 047-267244-64
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-1 564-2 266-364-542
Przepływy pieniężne netto, razem2 2411 651521395
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »