Reklama

JWWINVEST (JWW): JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
DANE SKONSOLIDOWANE
Wyszczególnieniew tys PLNw tys EUR
31.03.202031.03.201931.03.202031.03.2019
Rzeczowe aktywa trwałe2 7253 256599757
Inwestycje długoterminowe3733848289
Pozostałe aktywa finansowe2 1202 928466681
Aktywa z tytułu podatku odroczonego2 3982 515527585
Aktywa trwałe razem7 7039 2351 6922 147
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności2 0681 857454432
Należności z tytułu umów budowlanych8 76017 9011 9244 162
Pozostałe aktywa finansowe2 4672 654542617
Rozliczenia międzyokresowe czynne2241654938
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych3 6582 343804545
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty10 4421 6342 294380
Aktywa obrotowe razem27 61926 9226 0676 259
Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej1 1001 100242256
Kapitał zapasowy23 86316 7955 2423 905
Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego-4662 663-102619
Razem kapitał własny24 47420 5645 3764 781
Pozostałe zobowiązania finansowe1 6842 061370479
Zobowiązania długoterminowe razem1 8092 144397498
Kredyty w rachunku bieżącym0291068
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe96602153
Pozostale zobowiązania finansowe716740157172
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych519510114119
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania2 3613 410519793
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego0000
Zobowiązania z tytułu umów budowlanych2 8104 4586171 036
Rezerwy krótkoterminowe70930415671
Rozliczenia międzyokresowe bierne1 9153 076421715
Zobowiązania krótkoterminowe razem9 03913 4491 9863 127
Zobowiązania razem10 84815 5932 3833 625
SUMA BILANSOWA35 32236 1577 7598 406
Wyszczególnieniew tys PLNw tys EUR
01.01.2020 - 31.03.202001.01.2019 - 31.03.201901.01.2020 - 31.03.202001.01.2019 - 31.03.2019
Razem przychody z działalności operacyjnej8 33013 4171 8953 122
Razem koszty działalności operacyjnej-8 935-12 405-2 032-2 886
Amortyzacja-268-278-61-65
Pozostałe zyski/straty netto1552083548
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-4501 220-102284
Przychody finansowe232857
Koszty finansowe-43-64-10-15
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-4701 184-107275
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-474901-108210
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej6 2523 9101 422910
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej127-17229-40
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-317-307-72-71
Przepływy pieniężne netto, razem6 0623 4311 379798
Wyszczególnieniew tys PLNw tys EUR
31.03.202031.12.201931.03.201931.03.202031.12.2019
Aktywa trwałe9 029,419 453,6710 359,931 983,482 076,68
Wartości niematerialne i prawne5,3813,4538,681,182,95
Rzeczowe aktywa trwałe2 639,972 655,953 199,50579,92583,43
Należności długoterminowe41,1141,1136,119,039,03
Inwestycje długoterminowe2 765,613 230,053 584,90607,52709,54
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 577,343 513,113 500,74785,83771,72
Aktywa obrotowe27 148,8527 126,3126 416,585 963,775 958,81
Zapasy0,000,000,000,000,00
Należności krótkoterminowe10 732,8117 352,4519 989,622 357,673 811,80
Inwestycje krótkoterminowe12 537,756 047,473 924,592 754,161 328,44
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 878,293 726,382 502,37851,94818,57
Aktywa, razem36 178,2636 579,9836 776,517 947,258 035,49
Aktywa netto [kapitał własny]24 456,5724 921,1120 526,365 372,365 474,40
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 721,6811 658,8616 250,162 574,892 561,09
Rezerwy na zobowiązania2 551,772 485,061 909,22560,54545,89
Zobowiązania długoterminowe1 690,581 614,852 060,77371,37354,73
Zobowiązania krótkoterminowe 5 642,685 387,859 284,001 239,521 183,54
Rozliczenia międzyokresowe bierne1 836,662 171,102 996,17403,46476,92
Wyszczególnieniew tys PLNw tys EUR
01.01.2020 - 31.03.202001.01.2019 - 31.03.201901.01.2020 - 31.03.202001.01.2019 - 31.03.2019
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi8 221,4213 225,781 870,083 077,34
Koszty działalności operacyjnej8 795,2812 300,652 000,612 862,08
Amortyzacja267,50277,7660,8564,63
Zysk (strata) ze sprzedaży-573,86925,13-130,53215,26
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-594,62-603,31-135,26-140,38
Przychody finansowe227,61230,5151,7753,63
Koszty finansowe95,0466,6721,6215,51
Zysk (strata) brutto-462,061 156,92-105,10269,19
Zysk (strata) netto-464,54877,45-105,67204,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 251,853 890,051 422,07905,13
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej77,07-192,5217,53-44,79
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-330,62-3 536,13-75,20-822,78
Przepływy pieniężne netto, razem5 998,30161,401 364,4037,55
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »