KERDOS (KRS): KERDOS GROUP S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego wg MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów118 262 174 208 28 439 41 674
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (19 096)14 634 (4 592)3501
Zysk (strata) brutto(55 532)12 066(13 354)2886
Zysk (strata) netto(57 564)11 684(13 842)2 795
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej(57 564)11 249(13 842)2 691
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(692)(9 693)(166)(2 319)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(16 969)(12 269)(4 081)(2 935)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej18 30419 8674 4024 753
Przepływy pieniężne netto, razem643(2 095)155(501)
Liczba akcji 54 613 66546 614 957
Liczba akcji rozwodnionych54 796 16546 660 582
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,05)0,25(0,25)0,06
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1.05)0,25(0,25)0,06
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,05)0,24(0,25)0,06
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,05)0,24(0,25)0,06
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2015 i 31.12.201430-09-201531-12-201430-09-201531-12-2014
Aktywa razem 189 964221 38344 81853020
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 189 964 221 383 44 818 53 020
Zobowiązania długoterminowe 134 112 108 204 31 641 25 914
Zobowiązania krótkoterminowe 42 514 36 638 10 030 8 775
Kapitał własny 91 602 71 566 21 611 17 140
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 55 852 108 406 13 177 25 962
Kapitał akcyjny 58 610 53 282 13 828 12 761
Liczba akcji 54 613 665 46 614 957
Liczba akcji rozwodnionych54 796 165 46 660 582
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,022,430,240,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,022,430,240,58
Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,022,330,240,56
Rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,022,320,240,56
Dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego wg MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 044 53 091 2 896 12 700
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7 520) 5 379 (1 808) 1 287
Zysk (strata) brutto (8 875) 4 488 (2 134) 1 074
Zysk (strata) netto (9 187) 4 488 (2 209) 1 074
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 276 1 849 1 509 442
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (26 625) (13 660) (6 403) (3 268)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 344 11 650 4 892 2 787
Przepływy pieniężne netto, razem (5) (161) (1) (39)
Liczba akcji 54 613 665 46 614 957
Liczba akcji rozwodnionych 54 796 165 46 660 582
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,17) 0,10 (0,04) 0,02
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,17) 0,10 (0,04) 0,02
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2015 i 31.12.2014 30-09-2015 31-12-2014 30-09-2015 31-12-2014
Aktywa razem 122 947 131 317 29 007 31 449
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 319 46 717 9 748 11 188
Zobowiązania długoterminowe 27 363 18 445 6 456 4 417
Zobowiązania krótkoterminowe 13 956 28 272 3 293 6 771
Kapitał własny 81 628 84 610 19 258 20 263
Kapitał akcyjny 58 610 53 282 13 828 12 761
Liczba akcji 54 613 665 46 614 957
Liczba akcji rozwodnionych54 796 16546 660 582
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,491,820,350,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,491,810,350,43
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »