Reklama

KGHM (KGH): KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 14 716 17 986 3 520 4 259
Zysk z działalności operacyjnej 2 713 3 465 649 820
Zysk przed opodatkowaniem 2 485 3 295 594 780
Zysk netto ogółem 1 780 2 337 426 553
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 778 2 338 426 553
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 2( 1)- -
Inne całkowite dochody 609 372 146 88
Łączne całkowite dochody 2 389 2 709 572 641
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 385 2 712 571 642
Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące 4( 3) 1( 1)
Ilość akcji (w szt.)200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8,89 11,71 2,13 2,77
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 459 3 655 827 866
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 3 999)( 3 369)( 957)( 798)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 504( 1 505) 121( 356)
Przepływy pieniężne netto razem( 36)( 1 219)( 9)( 288)
na 2014-09-30na 2013-12-31na 2014-09-30na 2013-12-31
Aktywa trwałe 31 270 26 581 7 489 6 409
Aktywa obrotowe 7 677 7 884 1 839 1 901
Aktywa razem 38 947 34 465 9 328 8 310
Zobowiązania długoterminowe 8 418 6 714 2 016 1 619
Zobowiązania krótkoterminowe 6 065 4 687 1 454 1 130
Kapitał własny 24 464 23 064 5 858 5 561
Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 24 245 22 841 5 806 5 508
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 219 223 52 53
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
I. Przychody ze sprzedaży 11 843 13 674 2 833 3 238
II. Zysk z działalności operacyjnej 2 499 3 121 598 739
III. Zysk przed opodatkowaniem 2 403 3 081 575 730
IV. Zysk netto 1 748 2 245 418 532
V. Inne całkowite dochody( 238) 235( 57) 56
VI. Łączne całkowite dochody 1 510 2 480 361 588
VII. Ilość akcji (w szt.)200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)8,74 11,22 2,09 2,66
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 820 2 855 675 676
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 2 703)( 1 865)( 647)( 442)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 124( 1 406) 30( 333)
XII. Przepływy pieniężne netto razem 241( 416) 58( 99)
na 2014-09-30na 2013-12-31na 2014-09-30na 2013-12-31
XIII. Aktywa trwałe 25 984 23 535 6 223 5 675
XIV. Aktywa obrotowe 5 595 5 503 1 340 1 327
XV. Aktywa razem 31 579 29 038 7 563 7 002
XVI. Zobowiązania długoterminowe 2 757 1 989 660 480
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 014 3 751 1 201 904
XVIII. Kapitał własny 23 808 23 298 5 702 5 618
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »