KGHM (KGH): KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 3 912 4 731 898 1 140
Zysk netto ze sprzedaży 490 723 112 174
Zysk przed opodatkowaniem 343 577 79 139
Zysk netto ogółem 163 398 37 96
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 161 397 37 96
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 2 1- -
Pozostałe całkowite dochody( 43) 475( 10) 114
Łączne całkowite dochody 120 873 27 210
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 109 873 25 210
Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące 11- 2-
Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,81 1,99 0,19 0,48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 584 1 208 134 291
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 1 178)( 1 111)( 270)( 268)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 682 377 157 91
Przepływy pieniężne netto razem 88 474 21 114
I kwartał 2016rok 2015I kwartał 2016rok 2015
Aktywa trwałe 30 680 30 448 7 187 7 145
Aktywa obrotowe 6 418 6 316 1 504 1 482
Aktywa razem 37 098 36 764 8 691 8 627
Zobowiązania długoterminowe 9 792 10 153 2 294 2 382
Zobowiązania krótkoterminowe 6 767 6 197 1 585 1 454
Kapitał własny 20 539 20 414 4 812 4 791
Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 20 321 20 211 4 761 4 743
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 218 203 51 48
DANE DOTYCZĄCE KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
I. Przychody ze sprzedaży 2 979 3 767 684 908
II. Zysk netto ze sprzedaży 459 869 105 209
III. Zysk przed opodatkowaniem 532 705 122 170
IV. Zysk netto 370 497 85 120
V. Pozostałe całkowite dochody 72( 294) 17( 71)
VI. Łączne całkowite dochody 442 203 102 49
VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,85 2,49 0,43 0,60
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 438 1 157 101 279
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 1 053)( 1 884)( 242)( 454)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 697 1 124 160 271
XII. Przepływy pieniężne netto razem 82 397 19 96
I kwartał 2016rok 2015I kwartał 2016rok 2015
XIII. Aktywa trwałe 28 872 28 406 6 764 6 666
XIV. Aktywa obrotowe 4 952 4 714 1 160 1 106
XV. Aktywa razem 33 824 33 120 7 924 7 772
XVI. Zobowiązania długoterminowe 7 339 7 756 1 719 1 821
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 764 5 085 1 350 1 193
XVIII. Kapitał własny 20 721 20 279 4 855 4 758
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »