KGHM (KGH): KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 4 911 3 912 1 145 898
Zysk netto ze sprzedaży 1 074 490 250 112
Zysk przed opodatkowaniem 1 031 343 240 79
Zysk netto 710 163 166 37
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 710 161 166 37
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące- 2- -
Pozostałe całkowite dochody netto 150( 43) 35( 10)
Łączne całkowite dochody 860 120 201 27
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 863 109 202 25
Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące( 3) 11( 1) 2
Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3,55 0,81 0,83 0,19
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 458 584 107 134
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 650)( 1 178)( 152)( 270)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 26) 682( 6) 157
Przepływy pieniężne netto razem( 218) 88( 51) 21
I kwartał 2017rok 2016I kwartał 2017rok 2016
Aktywa trwałe 26 981 27 202 6 394 6 149
Aktywa obrotowe 6 648 6 240 1 575 1 410
Aktywa razem 33 629 33 442 7 969 7 559
Zobowiązania długoterminowe 10 725 11 665 2 542 2 637
Zobowiązania krótkoterminowe 6 133 5 866 1 453 1 326
Kapitał własny 16 771 15 911 3 974 3 596
Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 16 635 15 772 3 942 3 565
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 136 139 32 31
DANE DOTYCZĄCE KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
I. Przychody ze sprzedaży 3 896 2 979 908 684
II. Zysk netto ze sprzedaży 1 065 459 248 105
III. Zysk przed opodatkowaniem 1 104 532 257 122
IV. Zysk netto 805 370 188 85
V. Pozostałe całkowite dochody netto 40 72 9 17
VI. Łączne całkowite dochody 845 442 197 102
VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą4,03 1,85 0,94 0,43
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 547 438 128 101
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 651)( 1 053)( 152)( 242)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 8) 697( 2) 160
XII. Przepływy pieniężne netto razem( 112) 82( 26) 19
I kwartał 2017rok 2016I kwartał 2017rok 2016
XIII. Aktywa trwałe 25 499 25 594 6 043 5 785
XIV. Aktywa obrotowe 5 049 4 506 1 197 1 019
XV. Aktywa razem 30 548 30 100 7 240 6 804
XVI. Zobowiązania długoterminowe 8 472 9 245 2 008 2 090
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 331 4 955 1 264 1 120
XVIII. Kapitał własny 16 745 15 900 3 968 3 594
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »