Reklama

KGHM (KGH): KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2021 - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Przychody z umów z klientami 21 735 16 580 4 768 3 733
Zysk netto ze sprzedaży 3 871 2 106 849 474
Zysk przed opodatkowaniem 6 105 1 879 1 339 423
Zysk netto 4 762 1 172 1 045 264
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4 762 1 174 1 045 264
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące- ( 2)- -
Pozostałe całkowite dochody 68( 345) 15( 78)
Łączne całkowite dochody 4 830 827 1 060 186
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 4 829 829 1 060 186
Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące 1( 2)- -
Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 23,81 5,87 5,23 1,32
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 666 3 254 585 733
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 2 506)( 2 675)( 550)( 602)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 2 046)( 482)( 449)( 109)
Przepływy pieniężne netto razem( 1 886) 97( 414) 22
Na 30.09.2021Na 31.12.2020Na 30.09.2021Na 31.12.2020
Aktywa trwałe 37 063 34 047 8 000 7 378
Aktywa obrotowe 9 083 8 733 1 961 1 892
Aktywa razem 46 146 42 780 9 961 9 270
Zobowiązania długoterminowe 12 244 13 792 2 643 2 989
Zobowiązania krótkoterminowe 8 309 7 907 1 794 1 713
Kapitał własny 25 593 21 081 5 524 4 568
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 25 503 20 992 5 505 4 549
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 90 89 19 19
dane dotyczące kwartalnej informacji finansowej KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
I. Przychody z umów z klientami 17 970 13 360 3 942 3 008
II. Zysk netto ze sprzedaży 3 250 2 156 713 485
III. Zysk przed opodatkowaniem 6 070 1 827 1 332 411
IV. Zysk netto 4 852 1 156 1 064 260
V. Pozostałe całkowite dochody netto 133( 310) 29( 70)
VI. Łączne całkowite dochody 4 985 846 1 093 190
VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)24,26 5,78 5,32 1,30
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 401 2 860 307 644
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 1 159)( 2 160)( 254)( 486)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 1 920)( 452)( 421)( 102)
XII. Przepływy pieniężne netto razem( 1 678) 248( 368) 56
Na 30.09.2021Na 31.12.2020Na 30.09.2021Na 31.12.2020
XIII. Aktywa trwałe 35 452 32 367 7 652 7 014
XIV. Aktywa obrotowe 7 150 6 975 1 543 1 511
XV. Aktywa razem 42 602 39 342 9 195 8 525
XVI. Zobowiązania długoterminowe 10 310 11 687 2 225 2 533
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 899 6 929 1 489 1 501
XVIII. Kapitał własny 25 393 20 726 5 481 4 491
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »