Reklama

KOMPUTRON (KOM): KOMPUTRONIK SA korekta prognozy wyników za rok obrachunkowy 2011/2012 - raport 19

KOMPUTRONIK SA korekta prognozy wyników za rok obrachunkowy 2011/2012

Raport bieżący z plikiem 19/2012

"

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Komputronik SA informuje, że po przeanalizowaniu wstępnych wyników uzyskanych w narastająco po 4 kwartałach roku obrachunkowego 2011/2012 kończącego się 31 marca 2012r., powziął informacje wskazujące na konieczność dokonania korekty prognoz finansowych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 5/2012. Odchylenie od poprzednio publikowanych prognoz o więcej niż 10% stwierdzono w skonsolidowanym wyniku EBITDA i skonsolidowanym zysku netto. Dostosowując wszystkie elementy prognoz do aktualnie posiadanej wiedzy, Zarząd Emitenta dokonuje korekty prognozy w roku obrachunkowym 2011/2012 i prognozuje osiągnięcie następujących wyników:

Reklama

- Jednostkowe: przychody 1.029 mln PLN, EBITDA 32,0 mln PLN, zysk netto 19,7 mln PLN.

- Skonsolidowane: przychody 1.048 mln PLN, EBITDA 33,5 mln PLN, zysk netto 12,5 mln PLN.

Porównanie obecnej i poprzedniej prognozy oraz wartość procentową korekty prognoz, przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Przyczyny zmiany prognozowanych wyników jednostkowych:

1. Stwierdzenie błędnego zaewidencjonowania przychodów w Q4 2011r. polegającego na dwukrotnym zliczeniu premii pieniężnej od dwóch istotnych dostawców. Błąd powstał z uwagi na dużą liczbę uzyskanych premii pieniężnych, korekt zakupu towaru i not kredytowych, wśród których nie zostały prawidłowo rozpoznane dwie korekty cenowe, co spowodowało ponowne zaliczenie otrzymanych już kwot do przychodów szacowanych (czyli należnych w danym okresie, ale jeszcze nie zafakturowanych). W kolejnym kwartale dokonano korekty zdublowanych wartości, jak również Spółka wprowadziła procedury zapobiegające powtórzeniu się analogicznego błędu w przyszłości.

2. Podjęcie decyzji o bardziej konserwatywnym podejściu do wyceny zapasów towarów, które znajdują się w magazynach dłużej niż 120 dni, co zaowocowało zawiązaniem znaczącej rezerwy deprecjacyjnej,

3. Przeprowadzenie procedury inwentaryzacyjnej i poniesienie kosztów różnic inwentaryzacyjnych oraz złomowania niepełnowartościowych towarów w marcu 2012 roku, wobec tradycyjnego terminu inwentury przypadającej na kwiecień każdego roku.

4. Konieczność ograniczenia niektórych akcji promocyjnych w związku z ograniczeniem dostępnych pakietów promocyjnych, ze względu na decyzję partnera biznesowego.

5. Wzrostem kosztów obsługi prawnej w związku z podjętymi działaniami prawnymi na rzecz ochrony aktywów i dobrego imienia Spółki.

Przyczyny zmian prognoz skonsolidowanych (poza wpływem czynników opisanych w prognozach jednostkowych):

1. Nieuzyskanie przed upływem 31 marca 2012 roku znaczących wpływów z istotnego kontraktu usługowego przez jedną ze spółek zależnych. Przychody spodziewane są w dwóch kolejnych kwartałach.

2. Wyższa niż szacowano w prognozach efektywna stopa podatkowa, której wartość wyniesie ponad 27% (w prognozach zysk był obciążany stopą 19%), z uwagi na wysoki poziom podatku odroczonego, będącego skutkiem zawiązanych rezerw i kosztów występujących w niektórych spółkach Grupy Kapitałowej Komputronik, które przejściowo nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy głównie wyniku spółki zależnej Contanisimo LTD z siedzibą w Nikozji i wynika ze sposobu ewidencji wpływu umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży akcji Clean & Carbon Energy SA, jak również konieczności rozliczania podatku dochodowego wg stawek innych niż zakładano pierwotnie.

Niniejsza prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta. Prognozy w niniejszym raporcie są publikowane przy założeniu, że biegły rewident nie wniesie istotnych korekt do przygotowywanych obecnie sprawozdań finansowych za rok obrachunkowy 2011/2012.

Podstawa prawna: §31 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »