Reklama

FAMUR (FMF): Kontrakt dla OAO Kopalni Kyrgajska - zwiększenie wartości umowy - raport 23

Raport bieżący nr 23/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2015 dotyczącego dostawy do ОАО Kopalni Kyrgajska w Rosji sekcji obudowy zmechanizowanej, kombajnu ścianowego, kompletnego przenośnika ścianowego i podścianowego wraz z układem przekładkowym oraz szkolenia i kontroli nad montażem i pracami związanymi z uruchomieniem i wdrożeniem sprzętu do eksploatacji, Zarząd FAMUR S.A. informuje o podpisaniu w dniu 12.05.2016 r. porozumienia pomiędzy stronami zawartej w dniu 09.11.2015 r. umowy.

Reklama

W związku z podpisanym porozumieniem zmianie ulega wartość kontraktu z 18.738.530,00 EUR na 20.760.000,00 EUR oraz oznaczenie stron umowy – na bezpośrednią umowę pomiędzy spółką zależną FAMUR S.A. a Spółką Akcyjną "Szachtouprawlienie "Tałdinskoje-Kyrgajskoje” w Rosji.

Umowa z dnia 9.11.2015 r. nie spełniała kryterium uznania za znaczącą w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), jednakże w związku z podpisanym porozumieniem zmianie ulega wartość kontraktu do kwoty, która przekracza 10% sumy skonsolidowanych przychodów Grupy FAMUR z ostatnich czterech kwartałów i tym samym spełnia kryterium uznania za znaczącą umowę.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta publikuje dane dotyczące umowy uzupełniające informacje podane w raporcie bieżącym nr 50/2015.

Łączna wartość netto kontraktu, po podpisaniu porozumienia, wynosi 20 760 000,00 EUR czyli 91 914 900,00 PLN w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 12.05.2016 r., tj. dnia wejścia umowy w życie. Dostawa przedmiotu umowy ma nastąpić w terminie nie późniejszym niż 15.07.2016 r.

Strony ustaliły następujące warunki płatności:

- 30% wartości umowy płatne w dwóch ratach. Pierwsza rata płatna w terminie 10 dni bankowych od daty podpisania kontraktu, druga rata płatna w terminie 7 dni bankowych od momentu zapłaty pierwszej raty;

- 70% wartości umowy płatne za pomocą akredytywy dokumentowej płatnej "at sight”;

Jeżeli kupujący naruszy warunki płatności, Emitent ma prawo wstrzymać dostawę sprzętu o taki sam okres jak opóźnienie płatności bez zastosowania kar wobec Emitenta przez kupującego za opóźnienia w dostawie.

Strony ustaliły następujące kary umowne:

- W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, Kupujący będzie uprawniony do żądania na piśmie od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,03% wartości Sprzętu, za każdy dzień opóźnienia.

-W przypadku nieterminowej realizacji płatności za dostarczony Sprzęt przez Kupującego Dostawca jest uprawniony do naliczania odsetek umownych za opóźnienie w wysokości 0,03% od kwoty opóźnionej płatności za każdy dzień opóźnienia.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. Umowa może zostać przedterminowo rozwiązana na żądanie Emitenta, w przypadku braku wpływu w terminie zaliczki (warunek rozwiązujący).

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Suma przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych,

będąca podstawą kryterium rozpoznawania umowy znaczącej, wynosi 800 976 tys. zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-13Beata ZawiszowskaWiceprezes Zarządu
2016-05-13Zdzisław SzypułaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »