Reklama

SWISSMED (SWD): Kontrakt z NFZ na rok 2014 – leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna - raport 1

Raport bieżący nr 1/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu 29.01.2014 r.: (a) aneksu z dnia 21.01.2014 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, zawartego pomiędzy Emitentem, a Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku ("Oddział Funduszu”), który nadał tej umowie nowe brzmienie ("Umowa na Leczenie Szpitalne”), (b) aneksu z dnia 23.01.2014 r. do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), zawartego pomiędzy Emitentem, a Oddziałem Funduszu, który nadał tej umowie nowe brzmienie ("Umowa ASDK”).

Reklama

Zgodnie z Umową na Leczenie Szpitalne, przedmiotem tej umowy jest udzielanie przez Emitenta ("Świadczeniodawcę”) świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy. Warunki finansowania świadczeń zostały określone w § 4 tej umowy, zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy na Leczenie Szpitalne w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wynosi maksymalnie 6.324.234,54 zł. W zakresie kar umownych Umowa na Leczenie Szpitalne zawiera następujące postanowienia:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na Leczenie Szpitalne, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku wystawienia zleceń na wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, finansowanych w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Oddział Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. Umowa na Leczenie Szpitale jest zawarta na okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2015 r.

Zgodnie z Umową ASDK, przedmiotem tej umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy ASDK. Warunki finansowania świadczeń zostały określone w § 4 tej umowy, zgodnie z którym kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji Umowy ASDK w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wynosi maksymalnie 76.245 zł. W zakresie kar umownych Umowa ASDK zawiera analogiczne postanowienia, jak w Umowie na Leczenie Szpitalne, które zostały opisane powyżej. Umowa ASDK jest zawarta na okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2016 r.

Kryterium pozwalającym uznać w/w umowy, zawarte z tym samym podmiotem, za znaczące, jest ich wartość, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ na rok 2014 wynosi: 6.400.479,54 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-29Roman Walasiński Prezes Zarządu Roman Walasiński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »