Reklama

PRIMETECH (PTH): KOPEX Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów219 819 327 408 50 465 78 914
Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej-15 703 13 743 -3 605 3 312
Zysk / (Strata) brutto-18 200 10 804 -4 178 2 604
Skonsolidowany zysk (strata) netto razem-19 804 7 827 -4 546 1 887
Zysk (Strata) netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej-19 981 7 438 -4 587 1 793
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-13 619 24 666 -3 127 5 945
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-31 876 -35 204 -7 318 -8 485
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej58 351 8 824 13 396 2 127
Przepływy pieniężne netto, razem12 856 -1 714 2 951 -413
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,27 0,10 -0,06 0,02
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)----
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
31.03.2016r.31.12.2015r.31.03.2016r.31.12.2015r.
Aktywa trwałe, razem 1 092 166 1 107 855 255 872 259 968
Aktywa obrotowe, razem 1 088 000 1 020 936 254 896 239 572
Aktywa, razem 2 180 167 2 128 792 510 769 499 541
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 097 012 1 026 433 257 008 240 862
Zobowiązania długoterminowe 37 248 41 052 8 726 9 633
Zobowiązania krótkoterminowe 940 678 855 809 220 382 200 823
Kapitał własny 1 083 155 1 102 359 253 761 258 679
Kapitał zakładowy74 333 74 333 17 415 17 443
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,63 14,89 3,43 3,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ----
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)----
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego KOPEX S.A.:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 547 121 977 6 324 29 400
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej-1 241 670 -285 161
Zysk (Strata) brutto-1 758 1 171 -404 282
Zysk (Strata) netto, razem-1 438 1 756 -330 423
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 984 -13 502 2 751 -3 254
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 727 -11 124 -2 233 -2 681
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 695 14 901 1 078 3 592
Przepływy pieniężne netto, razem6 952 -9 725 1 596 -2 344
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,020,020,000,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)----
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
31.03.2016r.31.12.2015r.31.03.2016r.31.12.2015r.
Aktywa trwałe, razem 957 992 950 649 224 438 223 078
Aktywa obrotowe, razem 190 135 193 674 44 545 45 447
Aktywa, razem 1 148 127 1 144 323 268 983 268 526
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania279 094 271 948 65 386 63 815
Zobowiązania długoterminowe 12 503 13 609 2 929 3 193
Zobowiązania krótkoterminowe 249 910 238 159 58 549 55 886
Kapitał własny 869 033 872 375 203 597 204 711
Kapitał zakładowy74 333 74 333 17 415 17 443
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,73 11,78 2,75 2,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ----
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)----
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »