Reklama

KGL (KGL): Korekta - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacja KGL S,.A. ("Spółka", "Emitent"), dokonuje korekty raportu bieżącego 01/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. zawierającego harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020 r. Korekta wynika z wystąpienia omyłki pisarskiej. Omyłka polegała na tym, iż podano datę publikacji raportu rocznego za rok 2020 oraz datę publikacji 30 kwietnia 2019 r., podczas gdy Emitent zamierzał przedstawić datę publikacji raportu rocznego za rok 2019 oraz datę publikacji 30 kwietnia 2020 r. Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

Reklama

Jednocześnie Zarząd Korporacja KGL S.A. ("Spółka") przekazuje do wiadomości publicznej pełne skorygowane informacje na temat dat przekazywania raportów okresowych w roku 2019.

I. Raporty kwartalne:

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - 29 maja 2020 roku

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku - 27 listopada 2020 roku

II. Raport półroczny:

- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 roku

III. Raport roczny:

- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 - 30 kwietnia 2020 roku.

Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Emitenta zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować raportów kwartalnych za drugi i ostatni kwartał 2020 r.

Ponadto zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty półroczne Grupy Kapitałowej Emitenta zawierać będą półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, o ile nie zostaną zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-17Krzysztof Gromkowski Lech skibińskiPrezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »