Reklama

MCI (MCI): Korekta informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka) informuje, iż w RB 19/2019 w zakresie wyników głosowań nad następującymi uchwałami:

- Uchwała nr 02/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,

- Uchwała nr 03/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku,

Reklama

błędnie wskazano, iż w stosunku do ww. uchwał oddano 37.987.072 głosów "przeciw” i 37.987.072 głosów "wstrzymujących się”, zamiast iż w stosunku do ww. uchwał oddano 0 głosów "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujących się”.

Zarząd Spółki informuje ponad to, iż w zakresie wyników głosowań nad następującymi uchwałami:

- Uchwała nr 07/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.108, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,02%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.602.724 głosów "za”, 5.384 głosy "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.608.108, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,02%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.608.108 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.602.724 głosów "za”, 5.384 głosy "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

- Uchwała nr 08/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Stupnickiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.987.068 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

- Uchwała nr 09/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Ewie Ogryczak z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5.380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5.380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Masiarzowi z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5.380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów "za”, 0 głosy "przeciw” i 5.384 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

- Uchwała nr 11/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Kapicy z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5.380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5.380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

- Uchwała nr 12/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5.380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.949.688 głosów "za”, 37.383 głosy "przeciw” i 1 głos "wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

- Uchwała nr 13/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Czapskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5.380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5.380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

- Uchwała nr 14/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Warzosze z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5.380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5.380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

- Uchwała nr 15/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Petrykowskiemu z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5.380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5.380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

- Uchwała nr 16/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Grendowiczowi z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.918.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5.380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów "za”, 4 głosy "przeciw” i 5.380 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

- Uchwała nr 17/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu oddano 37.981.668 głosów "za”, 5.384 głosy "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu oddano 37.981.688 głosów "za”, 5.384 głosy "przeciw” i 0 głosów "wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

- Uchwała nr 22/ZWZ/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. powzięta w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Błędnie wskazano:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.688 głosów "za”, 3 głosy "przeciw” i 5.381 głosów "wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Powinno być:

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy –37.987.072, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,74%,

- łączna liczba ważnych głosów – 37.987.072 ,

- w głosowaniu tajnym oddano 37.981.691 głosów "za”, 0 głosy "przeciw” i 5.381 głosów "wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Spółka niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku, zawierającą sprostowanie omyłki dotyczącej głosów oddanych "przeciw” oraz "wstrzymujących się” w stosunku do ww. uchwał.

Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania w sprawie każdej z uchwał, zaprezentowana jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2019-06-28Ewa Ogrycza Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »