Reklama

MCI (MCI): Korekta informacji zawartej w skonsolidowanym raporcie półrocznym Emitenta za okres I półrocza 2012 roku - raport 49

Raport bieżący nr 49/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku z przekazaniem przez MCI Management S.A. w Warszawie ("Emitent") do publicznej wiadomości w dniu 29 sierpnia 2012 roku skonsolidowanego raportu półrocznego za okres I półrocza 2012 roku, Emitent niniejszym informuje, że zostały błędnie przekazane następujące informacje:

1. Nota nr 44 śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego "Program motywacyjny oparty o emisję akcji" - w punkcie 14 opisu Programu motywacyjnego dla członków Zarządu 2012 podana została nieprawidłowa cena emisyjna 1 akcji spółki. Cena emisyjna wynosi 4,09 zł. za jedną akcję (w sprawozdaniu podana została niepoprawnie cena 4,55 zł. za jedną akcję).

Reklama

2. Nota nr 26 sprawozdania Zarządu z działalności (strona 33) "Znaczni akcjonariusze" - Emitent nie podał akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, tj. funduszy związanych z Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działającego w imieniu zarządzanych Funduszy Inwestycyjnych - Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Querkus Absolutnego Zwrotu dysponującymi wg wiedzy Spółki w dniu 29 sierpnia 2012 r. łącznie na Walnym Zgromadzeniu 3 292 134 szt. akcjami stanowiącymi 5,28 % kapitału zakładowego oraz 5,28% ogólnej liczby głosów.

Ponadto, w nocie nr 26 sprawozdania Zarządu z działalności (strona 33) "Znaczni akcjonariusze" - Emitent uzupełnił tabelę o przypisy do tabeli:

- przypis wyjaśniający sposób liczenia udziału posiadanych głosów przez akcjonariuszy na cele niniejszej noty o brzmieniu: "% posiadanych głosów w ogólnej liczbie głosów, zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. [Dz.U. Nr 184, poz. 1539] z późniejszymi zmianami";

- przypis informujący o dacie powzięcia informacji przez MCI Management S.A. od akcjonariusza (fundusze związane z Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działające w imieniu zarządzanych Funduszy Inwestycyjnych - Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu) o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w dniu 24 kwietnia 2012 roku, którą to informację Spółka przekazała w Raporcie Bieżącym numer 29/2012.

Zaistniałe omyłki nie miały wpływu na dane finansowe, w tym na zysk netto, dochody całkowite ani na sumę aktywów i pasywów zarówno w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej MCI Management SA, jak i jednostkowym sprawozdaniu MCI Management SA za pierwsze półrocze 2012 roku. Nie ulegają także zmianie opublikowane wybrane dane finansowe. Dodatkowo Emitent informuje, iż raporty biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2012 roku nie uległy zmianie. Spółka załącza skorygowane śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze oraz sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Niezależnie, w dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego, Spółka niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości pełną skorygowaną treść śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Załączniki:

Plik;Opis
Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu
Magdalena Pasecka - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »