Reklama

GAMEOPS (GOP): Korekta oczywistej omyłki w uchwale Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału oraz zmiany Statutu Spółki, złożenie przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu kapitału zakładowego oraz zawarcie umów objęcia akcji przez Członków Zarządu - raport 28

Raport bieżący nr 28/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do uchwały Zarządu Spółki nr 3/06/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego (dalej "Uchwała Zarządu”), o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, informuje, że w dniu 15 lipca 2021 roku Zarząd Spółki dokonał korekty oczywistej omyłki pisarskiej Uchwały Zarządu. Mianowicie, mimo iż w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie Uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki podwyższony został maksymalnie o kwotę 7070,00 zł (siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych) poprzez emisję akcji w maksymalnej liczbie 70700 (siedemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji serii D, tj. że kapitał zakładowy maksymalnie miał wynosić 542 070,00 zł (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt złotych) i dzielić się na 5 420 700 (pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset) akcji, to wskutek oczywistej omyłki pisarskiej w zmienianej na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Zarządu nowej treści 6 ust. 1 Statutu Spółki wskazano, że:

Reklama

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 535.000,10 PLN (pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 542.070,00 PLN (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 5.350.001 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji i nie więcej niż 5.357.070 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;

b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;

c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda;

d) nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 7.070 (siedem tysięcy siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda”.

W związku z powyższym Zarząd Spółki dokonał korekty ww. oczywistej omyłki pisarskiej w treści § 2 ust. 1 Uchwały Zarządu w ten sposób, że w zmienianym na mocy tego postanowienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki: a) we wstępie do wyliczenia liczbę "5.357.070 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt)” zastąpił liczbą "5 420 700 (pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset)”,

b) w lit. d liczbę "7.070 (siedem tysięcy siedemdziesiąt)” zastąpił liczbą "70 700 (siedemdziesiąt tysięcy siedemset)”.

Pozostałe zapisy Uchwały Zarządu nie uległy zmianie. Szczegółową treść uchwały korygującej Uchwałę Zarządu Spółka przekazuje w załączeniu.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz nr 25/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15 lipca 2021 roku, w związku z objęciem 70 700 akcji zwykłych imiennych Spółki serii D oraz wniesieniem przez uczestników programu motywacyjnego do dnia 14 lipca 2021 roku wymaganych wkładów pieniężnych na pokrycie akcji serii D, działając na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 i § 4 oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych i uwzględniając upoważnienie zawarte w § 6a Statutu Spółki, złożył (w formie aktu notarialnego) oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego, zgodnie z którym kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 7 070,00 zł (siedem tysięcy siedemdziesiąt tysięcy złotych), zaś § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 542.070,00 PLN (pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 5.420.700 (pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;

b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;

d) 70.070 (siedemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda”.

Zarząd Spółki zwraca uwagę na fakt, iż emisja akcji serii D oraz wynikające z niej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki staną się skuteczne z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Nadto Spółka informuje, że umowy objęcia akcji serii D w związku z Uchwałą Zarządu i w wyniku realizacji jej postanowień zostały przez Spółkę zawarte w dniach 7-8 lipca 2021 roku m.in. z Członkami Zarządu, tj. Bartłomiejem Gajewskim oraz Jakubem Ananiczem. Objęcie akcji serii D nastąpiło stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Bartłomiej Gajewski, Prezes Zarządu Spółki, objął 25 900 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) sztuk akcji serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i w dniu 12 lipca 2021 roku pokrył te akcje wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 2 590,00 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Jakub Ananicz, Członek Zarządu Spółki, objął 37 450 (trzydzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) sztuk akcji serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i w dniu 12 lipca 2021 roku pokrył te akcje wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 3 745,00 zł (trzy tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych).

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 5 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »