Reklama

SIMPLE (SME): Korekta Ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 maja 2015 r. wraz ze stanowiskiem Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na ZWZ

Raport bieżący nr 7/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SIMPLE S.A. ( dalej "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym Zarząd Spółki dokonał autokorekty zawiadomienia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, iż prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2015 roku mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 28 kwietnia 2015 roku (a nie jak omyłkowo wskazano 27 kwietnia 2015 roku);

Reklama

Ponadto, Zarząd spółki dokonał zmiany projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 r. w ten sposób, iż przyjął następujący projekt tej uchwały:

VII. projekt uchwały dotyczącej pkt 10) porządku obrad.

UCHWAŁA nr: …../…………/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Zysk Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 4 563 735,98 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się w następujący sposób:

- kwotę 1.533.104,30-złotych (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące sto cztery złote i trzydzieści groszy) przeznacza na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki;

- kwotę 3.030.631,68-złotych (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,35,-zł (słownie: trzydzieści pięć groszy).

Dzień dywidendy ustala na dzień 28 maja 2015 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się w ten sposób, iż dywidenda zostanie wypłacona w trzech ratach (po jednej trzeciej jej wartości) w terminach: do dnia 31 lipca 2015 roku, 31 października 2015 roku oraz do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała treść przedstawionych przez Zarząd projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 maja 2015 roku, za wyjątkiem ww. uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 rok.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-22Przemysław GnteckiPrezes Zarządu
2015-04-22Rafał WnorowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R. | projektu | ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »