Reklama

MNI (MNI): Korekta prognoz dla segmentu telekomunikacyjnego Grupy MNI.

Raport bieżący nr 147/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że w oparciu o skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI za I półrocze 2012 roku oraz w związku z ziszczeniem się warunków zawartych w umowie sprzedaży Stream Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Stream Communications) i zbycia tychże udziałów na rzecz Multimedia S.A. z siedzibą w Gdyni, podjął decyzję o korekcie prognoz dla segmentu telekomunikacyjnego Grupy MNI na lata 2011-2013.

Prognoza dla segmentu telekomunikacyjnego Grupy MNI na rok 2012 (Prognoza) przewiduje:

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółek Grupy MNI na poziomie 310 mln zł,

- skonsolidowana EBITDA spółek Grupy MNI na poziomie75 mln zł.

Na poziom Prognoz wpływ mają zdarzenia przeszłe mające swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych Grupy MNI, do których w szczególności należy zaliczyć:

- zrealizowane transakcje akwizycji w sektorze telewizji kablowych (Aster - UPC) oraz w sektorze telekomunikacyjnym (Dialog - Netia, Polkomtel) bardzo wysoko uplasowały wyceny tychże sektorów. Uniemożliwia to realizację akwizycji (na satysfakcjonującym poziomie) jakie planowane były przez Grupę MNI oraz pozbawia planowanych przychodów ze sprzedaży oraz zysków. Konsekwencją wysokich wycen było podjęcie przez Grupę MNI decyzji o sprzedaży aktywów związanych z telewizją kablową (Stream Communications), co z kolei przekłada się to na spadek EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy MNI.

- bezprawne wypowiedzenie umowy o połączeniu sieci (wraz z późniejszymi aneksami) zawartej pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (TPSA) a Długie Rozmowy S.A. oraz kolejne działania podejmowane przez TPSA spowodowały spowolnienie rozwoju pionu WLR oraz pociągnęło za sobą problemy w segmencie hurtu ruchu. Zarząd MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu (MNI Telecom) zmuszony więc był do podjęcia szeregu kosztownych działań minimalizujących straty spowodowane działaniami TPSA.

- znaczne ograniczenie wolumenu budżetów reklamowych segmentu medialnego w Polsce przekłada się również na przychody spółek medialnych z Grupy MIT i Grupy Hyperion.

EBITDA na poziomie 75 mln rocznie wynika z:

- rezygnacji z innowacyjnych oraz kosztownych projektów, zdaniem Zarządu MNI, zbyt daleko wyprzedzających rynek. Zostają one przełożone do realizacji w późniejszym czasie.

- skoncentrowaniu działań na aktywnościach, w których spółki Grupy MNI posiadają już silnie ugruntowaną pozycję rynkową przynoszącą wymierne korzyści.

Zarząd MNI monitoruje otoczenia rynkowe, w których funkcjonują spółki Grupy MNI. W przypadku pojawienia się interesujących projektów biznesowych podejmowane będą stosowne działania w celu ich realizacji. Grupa MNI w dalszym ciągu kontynuuje działania związane z konsolidacją rynku, które przejawiają się m. in. w przejmowaniu mniejszych atrakcyjnych podmiotów, a następnie ich konsolidacji, aby z chwilą nadejścia sprzyjających warunków i zainteresowania rynku dokonać dalszej odsprzedaży. Jeżeli na rynku będzie zapotrzebowanie na aktywa będące w posiadaniu Grupy MNI, to nie wyklucza Ona ich odsprzedaży.

O sporządzeniu Prognozy dla segmentu telekomunikacyjnego Grupy MNI na lata 2011-2013 Spółka informował raportem bieżącym nr 36/2011 z dnia 09 maja 2011 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).
Damian Wojnowski - Prokurent
Agnieszka Bareja - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »