Reklama

KOMPUTRON (KOM): Korekta prognozy wyników za rok obrachunkowy 2011/2012 - raport 5

Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Komputronik S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników jednostkowych oraz skonsolidowanych, jakie Grupa Kapitałowa Komputronik S.A. planuje uzyskać w roku obrachunkowym trwającym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku.

Sporządzenie i opublikowanie korekty prognoz było konieczne ze względu na fakt, iż przewidywane wyniki finansowe różnią się o ponad 10% wobec prognoz wyników publikowanych w raporcie nr 36/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku. Zarząd prognozuje osiągnięcie w roku obrachunkowym 2011/2012 następujących wyników:

Reklama

1. Jednostkowe: przychody 1.006 mln PLN, EBITDA 35,4 mln PLN, wynik netto 20,9 mln PLN.

2. Skonsolidowane: przychody 1.028 mln PLN, EBITDA 38,2 mln PLN, wynik netto 17,3 mln PLN.

Porównanie obecnej i poprzedniej prognozy oraz wartość procentową korekty prognoz, przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podwyższenie prognoz wyników związane jest z osiągnięciem ponadprzeciętnych wyników operacyjnych w najważniejszym dla Emitenta, czwartym kwartale kalendarzowym (będącym jednocześnie trzecim kwartałem roku obrotowego), ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 45 dni roku kalendarzowego, tj. głównie ze względu na:

1. Wzrost marży handlowej wynikający ze zwiększenia udziału sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem - w roku kalendarzowym 2011 rentowność sieci salonów własnych Komputronik była najwyższa w całej historii spółki. Było to efektem optymalizacji oferty produktowej oraz restrukturyzacji sieci sklepów w latach 2009-2010. Dodatkowo Grupa odnotowała dynamiczny wzrost sprzedaży w projektach internetowych na rynku polskim i czeskim.

2. Wzrost udziału sprzedaży usług w sprzedaży ogółem, w efekcie rozwoju oferty i promowania usług wśród konsumentów oraz małych i średnich firm.

3. Wzrost wartości bonusów posprzedażnych od dostawców i producentów - związany z przekroczeniem przyjętych planów sprzedaży.

4. Utrzymanie korzystnej tendencji w redukcji kosztów - Grupa odczuła pozytywny efekt przeprowadzonych działań racjonalizujących koszty ogólne i zmian w organizacji funkcjonowania Spółek Grupy,

5. Realizacja dodatkowych marż wynikających ze struktury asortymentowej i terminów zakupów - w efekcie zastosowania polityki cenowej, która umożliwiła zwiększenie udziału w sprzedaży tych grup towarowych i modeli produktów, których ceny i terminy dostaw gwarantowały optymalną marżę i szybkość rotacji.

6. Wyższą niż oczekiwano efektywność przeprowadzonej kampanii marketingowej z okazji 15-lecia działania marki Emitenta na rynku.

7. Umocnienie pozycji konkurencyjnej wobec innych detalicznych sieci specjalistycznych.

Istotną zmianą dotyczącą poprzedniej prognozy jest podjęcie decyzji przez Zarząd Emitenta i Radę Dyrektorów spółki zależnej, że spółka zależna Contanisimo Limited nie będzie dokonywać sprzedaży aktywa zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych. Efektem takiej operacji byłoby wykazanie istotnie wyższej (niż prognozowana obecnie) wartości EBITDA jak i wyniku finansowego w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy.

Niniejsza prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Prognoza została sporządzona w oparciu o bieżącą wiedzę na temat wstępnych wyników po trzech kwartałach roku obrachunkowego 2011/2012, o poziom realizacji budżetu oraz prognozy możliwości uzyskania przychodów prezentowane przez poszczególne działy sprzedażowe i spółki zależne.

Prognoza będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanego budżetu na koniec każdego miesiąca. Ewentualna aktualizacja prognozy wyników finansowych na rok obrachunkowy 2011/2012 zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego.

Podstawy i istotne założenia prognozy:

1. Prognoza została sporządzona w oparciu o budżet Emitenta na 2011/2012 rok oraz wstępne wyniki po III kwartale roku obrachunkowego (4 kwartał roku kalendarzowego 2011).

2. Założone wzrosty sprzedaży realizowane mają być głównie na rynku krajowym, gdzie Emitent osiąga zdecydowaną większość przychodów. Prognoza zakłada dalszą ekspansję na rynkach zagranicznych i stopniowe zwiększanie udziału przychodów ze sprzedaży eksportowej w całości przychodów.

3. W prognozie wyników finansowych założono, że do końca roku obrachunkowego nie wystąpią istotne zmiany mające wpływ na rynek, na którym Emitent prowadzi działalność, w tym w szczególności stabilne kursy wymiany walut EUR oraz USD oraz stabilność popytu na oferowane produkty.

4. W prognozie uwzględnione są efekty działań optymalizacyjnych w obszarze kosztów operacyjnych.

5. W prognozie skonsolidowanej nie uwzględniono wcześniej planowanej sprzedaży aktywa zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych.

Podstawa prawna: § 31 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Załączniki:

Plik;Opis
Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.doc

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »