Reklama

LENA (LEN): Korekta raportu 8/2010 dotyczącego Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 01.06.2010

Raport bieżący nr 10/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Lena Lighting SA informuję, że w raporcie RB-W 8/2010 był błąd w zakresie uchwały nr 3 i uchwały nr 5. Omyłkę popełniono w trakcie przepisywania uchwał podjętych przez ZWZA i polegała ona na błędnym nazewnictwie sprawozdań, pominięciu jednego punktu i podaniu wartości w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych.

W załączeniu Uchwały podjęte przez ZWZA z dnia 01.06.2010 po korekcie .

Treść korygowana:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego

Sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.775 tys. zł,

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie 695 tys. zł,

4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., które wykazuje dochód całkowity w wysokości 5.106 tys. zł,

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.045 tys. zł,

6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.379 tys. zł,

7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

ważne głosy oddane: 17.002.085 (68,35% kapitału zakładowego)

ważne głosy za: 17.002.085

ważne głosy przeciw: 0

ważne głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A.

za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. za rok 2009, obejmujące:

1. wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,

2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.596 tys. zł,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 5.652 tys. zł,

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.654 tys. zł,

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.305 tys. zł,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

ważne głosy oddane: 17.002.085 (68,35% kapitału zakładowego)

ważne głosy za: 17.002.085

ważne głosy przeciw: 0

ważne głosy wstrzymujące się: 0

Treść po korekcie:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego

Sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.774.767,00 zł,

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie 694.671,31 zł,

4. sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., które wykazuje dochód całkowity w wysokości 5.106.221,51 zł,

5. sprawozdanie ze zmian na kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.044.665,63 zł,

6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.379.055,13 zł,

7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

ważne głosy oddane: 17.002.085 (68,35% kapitału zakładowego)

ważne głosy za: 17.002.085

ważne głosy przeciw: 0

ważne głosy wstrzymujące się: 0

do pełnych tysięcy złotych.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A.

za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. za rok 2009, obejmujące:

1. wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.596.247,87 zł,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1.241.056,83 zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi: 1.241.056,83 zł.

4. skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., które wykazuje dochód całkowity w wysokości 5.652.607,03 zł, w tym dochód całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi: 5.652.607,03 zł.

5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian na kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.654.010,49 zł,

6. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.304.843,91 zł,

7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

ważne głosy oddane: 17.002.085 (68,35% kapitału zakładowego)

ważne głosy za: 17.002.085

ważne głosy przeciw: 0

ważne głosy wstrzymujące się: 0

Załączniki:

Plik;Opis
Cezary Tomasz Filipiński - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »