Reklama

FIGENE (FIG): Korekta raportu bieżącego 1/2017 - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2017 Zarząd Spółki GPPI S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 03.08.2017 r. do siedziby Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia  w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, od MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z dnia 07.03.2017 r. o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Reklama

 

Treść zawiadomienia przed korektą:

 

W związku z art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"),

MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

osiągnął 83,798% ogólnej liczby głosów w spółce GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000292586) ISIN PLGPPIK00011

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawiamy informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

W dniu 02 marca 2017 roku MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zawarł umowę sprzedaży 1 428 571 akcji Spółki GPPI S.A., dających 1 428 571 głosów, które stanowią 3,16 % w kapitale i 2,92% w głosach.

2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 39 253 124 akcji GPPI SA dających 42 367 320 głosów, które stanowią 86,93 % w kapitale i 86,72 % w głosach ogółem.

3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po transakcji zbycia 1 428 571 akcji Spółki GPPI S.A., dających 1 428 571 głosów, które stanowią 3,16 % w kapitale i 2,92% w głosach MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 37 824 553 akcje GPPI SA dające 40 938 749 głosów, które stanowią 83,768 % w kapitale i 83,798 % w głosach ogółem.

4. informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane

w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów.

MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nie wyklucza zamiaru zwiększania swojego udziału kapitałowego w GPPI S.A. oraz jednocześnie nie wyklucza zamiaru zmniejszania swojego udziału

kapitałowego w GPPI S.A. w okresie najbliższych 12 miesięcy.

5. podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Nie występuje.

6. osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c)

Nie występuje.

Treść zawiadomienia po korekcie:

 

W związku z art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”),

MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

osiągnął 83,798 % ogólnej liczby głosów w spółce GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000292586) ISIN PLGPPIK00011

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawiamy informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

1.data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

W dniu 02 marca 2017 roku MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zawarł umowę sprzedaży 1 428 571 akcji Spółki GPPI S.A., dających 1 428 571 głosów, które stanowią 3,16 % w kapitale i 2,92% w głosach.

2.liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał 39 253 124 akcji GPPI SA dających 42 367 320 głosów, które stanowią 86,93 % w kapitale i 86,72 % w głosach ogółem.

3.liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po transakcji zbycia 1 428 571 akcji Spółki GPPI S.A., dających 1 428 571 głosów, które stanowią 3,16 % w kapitale i 2,92% w głosach MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 37 824 553 akcje GPPI SA dające 40 938 749 głosów, które stanowią 83,768 % w kapitale i 83,798 % w głosach ogółem.

4.informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów.

MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nie wyklucza zamiaru zwiększania swojego udziału kapitałowego w GPPI S.A. oraz jednocześnie nie wyklucza zamiaru zmniejszania swojego udziału kapitałowego w GPPI S.A. w okresie najbliższych 12 miesięcy.

5.podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Nie występuje.

6.osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c)

Nie występuje.

7.liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

8.liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów:

Nie dotyczy.

9.łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Nie dotyczy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-08Mieczysław NowakowskiprokurentMieczysław Nowakowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »