Reklama

INSTALKRK (INK): Korekta raportu bieżącego 17/2011 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej - raport 17

Raport bieżący nr 17/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Instal Kraków S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego 17/2011 zawierającego informację o wyborze przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. w dniu 21.05.2011 roku Członków Rady Nadzorczej.

Raport bieżący 17/2011 zamiast zawierać informację o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Rady zawierał w tym zakresie odesłanie do zawierających te informacje raportów z lat poprzednich. Poniżej publikujemy skorygowaną treść raportu.

Reklama

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. w dniu 21.05.2011 roku dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej VII kadencji powołani zostali:

- Andrzej Kowalski - jako Członek Rady Nadzorczej,

- Władysław Krakowski - jako Członek Rady Nadzorczej,

- Dariusz Mańko - jako Członek Rady Nadzorczej,

- Jacek Motyka - jako Członek Rady Nadzorczej,

- Grzegorz Pilch - jako Członek Rady Nadzorczej,

- Piotr Wężyk - jako Członek Rady Nadzorczej.

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej:

Andrzej Kowalski

Wiek: 64 lata

Wykształcenie:

Politechnika Śląska w Gliwicach:

1965 - 1970 Wydział Automatyki - Mgr inż. Elektryk Automatyk,

1972 - 1979 Wydział Automatyki i Informatyki - Doktor Nauk Technicznych (dziedzina: Teoria informacji)

Przebieg kariery zawodowej:

1993 - nadal Energoprojekt - Katowice S.A. - prezes zarządu, dyrektor naczelny

1990 - 1993 Energoprojekt - Katowice S.A. - dyrektor przedsiębiorstwa państwowego

1982 - 1990 Energoprojekt - Katowice S.A. - główny projektant

1979 - 1982 Energoprojekt - Katowice S.A. - starszy projektant

1977 - 1981 Uniwersytet Śląski, Wydział Techniczny - asystent, adiunkt

1974 - 1979 Energoprojekt - Katowice S.A. - projektant

1973 - 1974 Energoprojekt - Katowice S.A. - starszy asystent

1970 - 1973 Energoprojekt - Katowice S.A. - asystent projektanta

Kwalifikacje:

Projektant Systemów Automatyki, Układów Pomiarowych; prace projektowe m. in. dla El. Bełchatów I, El. Skawina, EC Poznań II, EC Kraków, EC Dąbrówka-Katowice, Czechy - El. Pruneřov II, El. Ledvice.

Prowadzenie wykładów monograficznych na Politechnice Śląskiej dotyczących technologii projektowania CSE oraz Zarządzania w Energetyce (od 2007 roku).

Świadczenie usług eksperckich dla prowadzonych aktualnie badań naukowych przez Politechniki Śląską oraz Częstochowską w zakresie "Zaawansowanych Technologii Pozyskiwania Energii".

Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu spółką akcyjną "Energoprojekt Katowice S.A." (18 lat piastowania stanowiska Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego).

Wieloletnie doświadczenie w pełnieniu roli Członka Rad Nadzorczych wielu spółek (Energoprojekt - Consulting S.A., Balcke-Dürr Polska, Energoaparatura S.A., Sefako S.A., Rafako S.A., Chemar S.A.

Zaangażowanie w kreowanie energetyki polskiej poprzez aktywne uczestnictwo w organizacjach typu: Izba Gospodarcza Energetyki i Środowiska, Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Izba Projektowania Budowlanego, Światowa Rada Energetyczna, Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Znajomość języków: angielski (bardzo dobra), rosyjski (dobra), francuski (podstawowa).

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem INSTAL Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Energoprojekt Katowice S.A. - Prezes Zarządu - nie jest konkurencyjna

Energomontaż Południe S.A. - Członek Rady Nadzorczej - nie jest konkurencyjna

Nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie zawiera.

Władysław Krakowski

Wiek: 67 lat

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie, Wydział Melioracji Wodnych: magister inżynier

Politechnika Śląska, studia podyplomowe: Strategia przedsiębiorstw i wielkich odbiorców na rynku energetycznym

Przebieg kariery zawodowej:

2001 - 2009 Wawel Hotel Development Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

2002 - 2008 Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

2006 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. - Członek Rady Nadzorczej

1997 - 2001 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. - Prezes Zarządu

1998 - 2001 "Osada Turystyczna Czorsztyn" Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

1991 - 1997 Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie - Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

1989 - 1991 Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie - Kierownik Działu Dokumentacji i Realizacji Inwestycji

1985 - 1988 Budowa Abu Ghraib w Iraku, Budimex - Kierownik Grupy Robót

1973 - 1984 Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie - Kierownik Inspektoratu Budowy, Zbiornik Wodny Chańcza

Kwalifikacje:

1997 - 1998 Kurs dla członków rad nadzorczych

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem INSTAL Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Obecnie nie wykonuję żadnej innej działalności.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników.

Dariusz Mańko

Wiek: 43 lata

Wykształcenie:

Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej - specjalizacja - konstruktor maszyn i urządzeń przemysłu leśnego - Wykształcenie wyższe techniczne.

Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Przebieg kariery zawodowej:

03.08.2006 Grupa Kęty S.A. - Prezes Zarządu Grupy Kęty S.A.

28.04.2005 Grupa Kęty S.A. - p.o. Prezesa Zarządu Grupy Kęty S.A.

01.10.2000 Grupa Kęty S.A. - Członek Zarządu

15.01.1999 - 23.08.2005 Metalplast-Bielsko S.A. - Prezes Zarządu

17.09.1996 - 15.01.1999 Zakład Metali Lekkich "Kęty" (obecnie Grupa Kęty S.A.) - Dyrektor Zakładu Prasowni

01.07.1995 - 08.09.1996 SAPA Poland Sp. z o.o. - Kierownik Działu Marketingu

02.11.1993 - 30.06.1995 Dział Marketingu SAPA Poland Sp. z o.o. - pracownik handlowy

Kwalifikacje:

Naturalne zdolności przywódcze, wysoko rozwinięte umiejętności menedżerskie.

Znajomość języka angielskiego i rosyjskiego.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem INSTAL Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie zawiera.

Jacek Motyka

Wiek: 58 lat

Wykształcenie:

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Budownictwo Sanitarne-zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów- magister inżynier

Przebieg kariery zawodowej:

2011 CMN HART Sp. J - Dyrektor ds. Sprzedaży

2002 - 2010 Instal Kraków - Z-ca Dyr. d/s Marketingu

1992 - 2002 Instal Kraków - Kierownik Zarządu Robót

1988 - 1992 Instal Kraków - Z-ca Kierownika Zarządu Robót ds. technicznych

1985 - 1988 Instal Kraków - Kierownik zespołu budów

1983 - 1985 Instal Kraków - Starszy mistrz budowy

1981 - 1983 Instal Kraków - Kierownik obiektu

1979 - 1981 Instal Kraków - Starszy mistrz budowy

1978 - 1979 Instal Kraków - Inspektor w dziale projektów i organizacji robót

Kwalifikacje:

Ukończone Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu - Zarządzanie Firmą.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem INSTAL Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Działalność firmy w której jestem zatrudniony nie jest konkurencyjna w stosunku do Instal Kraków S.A. Nie uczestniczę w żadnych organach spółek konkurencyjnych do Instal Kraków S.A.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników.

Grzegorz Pilch

Wiek: 43 lata

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek: Rachunkowość, tytuł: Magister.

Przebieg kariery zawodowej:

2009 - obecnie Vistula Group S.A. - Prezes Zarządu,

2008 - 2009 Vistula Group S.A. - Wiceprezes Zarządu,

2001 - 2008 Alma Market S.A. - Dyrektor Zarządzający i Wiceprezes Zarządu

1999 - 2001 Alma Market S.A. - Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu

1993 - 1999 Dom Maklerski Penetrator S.A. - asystent maklera, makler, kierownik działu operacyjnego, zastępca dyrektora Biura Maklerskiego w Krakowie

Kwalifikacje:

Uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych oraz Licencję Maklera Giełdowego.

Członek Rad Nadzorczych: Instal Kraków S.A., Krakchemia S.A. (od stycznia 2011 r.), Premium Cigars Sp. z o.o., DCG S.A., Wólczanka Production 3 Sp. z o.o.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem INSTAL Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Instal Kraków S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Wężyk

Wiek: 44 lata

Wykształcenie:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, dr. inż, TU Muenchen (Niemcy), Boku Wien (Austria).

Przebieg kariery zawodowej:

1991 - 2011 ProGea Consulting - CEO, właściciel

1991 - 2011 Akademia Rolnicza / Uniwersytet Rolniczy

2007 - 2009 GUGiK, CODGiK - Kierownik zespołu konwersji danych dla GEOPORTAL

2004 - 2007 GTZ Berlin, Niemcy - Ekspert w międzynarodowych projektach UE

Kwalifikacje:

Zarządzanie personelem, projekty z wykorzystaniem środków UE, projekty Twinning (Bliźniacze) UE, ekspert międzynarodowy z zakresu systemów IT/GI (Geomatyka), konsulting z zakresu ochrony środowiska, Dyrektywa ESE Natura2000, Dyrektywa Wodna, Dyrektywa EIA/SEA, znajomość języków: angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego, rosyjskiego.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem INSTAL Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Poza działalnością w Instal Kraków S.A. prowadzę działalność gospodarczą, która nie stanowi w żaden sposób konkurencji (Geoinformatyka, Ochrona środowiska, branża IT). Jestem też międzynarodowym ekspertem z zakresu wdrażania systemów GI (Geoinformacyjnych) w zakresie wsparcia zarządzania i monitoringu środowiska.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Brak wpisu
Rafał Rajtar - Członek Zarządu
Rafał Markiewicz - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »