Reklama

CIECH (CIE): Korekta raportu bieżącego 36/2011: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech S.A. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku Zarząd Ciech S.A. ("Emitent") informuje, iż w związku z zawarciem dnia 22 czerwca 2011 roku Aneksu ("Aneks") do Porozumienia z dnia 26 maja 2011 roku pomiędzy Emitentem a Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Skarb Państwa") w przedmiocie emisji przez Emitenta nowych akcji oraz ich objęcia przez Skarb Państwa w zamian za wkład niepieniężny, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku, zmianie ulega proponowany projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji ("Uchwała"), której podjęcie przewidziane jest w punkcie 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na 30 czerwca 2011 roku ("ZWZ").

Reklama

W związku z powyższym planowana w punkcie 19 porządku obrad zmiana Statutu dotyczy zastąpienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 255.001.420 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów jeden tysiąc czterysta dwadzieścia) złotych i podzielony jest na 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:

- 20.816 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 19.775.200 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

- 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D."

brzmieniem następującym:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 263.500.965 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) - i podzielony jest na 52.699.909 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:

"�� 20.816 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

"�� 19.775.200 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

"�� 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

"�� 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

- 1.699.909 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

Projekt Uchwały uwzględniający zmiany wynikające z zawarcia Aneksu wraz z opinią uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, a także dokumentacja do punktu 19 porządku obrad, która uległa zmianie, stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz będą umieszczone na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.ciech.com w zakładce "Relacje inwestorskie/WZ Ciech SA" z adnotacją "Dokumenty, które uległy zmianie w związku z zawarciem dnia 22 czerwca 2011 roku Aneksu, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 42/2011".

W pozostałym zakresie informacje oraz projekty uchwał ZWZ przekazane w załącznikach do raportu bieżącego nr 36/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku nie ulegają zmianie. Aktualny tekst jednolity wszystkich projektów uchwał na ZWZ dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.ciech.com w zakładce "Relacje inwestorskie/WZ Ciech SA".

Załączniki:

Plik;Opis

Uchwała Zarządu odstąpienie od badania wkładów.pdf;Uchwała Zarządu odstąpienie od badania wkładów

opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie uchwały emisyjnej.pdf;Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie uchwały emisyjnej

Uchwała Zarządu opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru.pdf;Uchwała Zarządu opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru

Uchwała Zarządu przyjęcie projektu uchwały ZWZ.pdf;Uchwała Zarządu przyjęcie projektu uchwały ZWZ

Sprawozdanie Zarządu.pdf;Sprawozdanie Zarządu

rekomendacja BRECF.pdf;Rekomendacja doradcy finansowego BRECF

opinia niezależne biegłego rewidenta .pdf;Opinia niezależnego biegłego rewidenta

uchwała emisyjna ZWZ.pdf;Projekt uchwały emisyjnej

zalącznik do uchwały emisyjnej.pdf;Opinia uzasadniająca pozbawienie prawa poboru-załacznik


Ryszard Kunicki - Prezes Zarzadu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »