Reklama

ATCCARGO (ATA): Korekta raportu bieżącego ESPI RB 11/2018 z dnia 28 listopada 2016 roku

Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI RB 11/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku, Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka”, "Emitent”) dokonuje korekty treści przedmiotowego raportu, stanowiącego informację o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza Spółki.

Reklama

Korekta dotyczy omyłki pisarskiej znajdującej się w części II. raportu, w punkcie 1 informacji o liczbie akcji na okaziciela posiadanych przez Pana Marcina Karczewskiego przed zmianą udziału oraz w punkcie 1 informacji o liczbie akcji na okaziciela posiadanych przez Pana Marcina Karczewskiego po zmianie udziału, jak również w podsumowaniu ogólnej liczby akcji.

W części II. korygowanego raportu bieżącego było:

Zgodnie z treścią zawiadomienia otrzymanego od Pana Marcina Karczewskiego Emitent przekazuje, iż na podstawie umów sprzedaży akcji imiennych z dnia 28 listopada 2016 roku, Pan Marcin Karczewski nabył 500.000 akcji imiennych serii A Emitenta. W związku z transakcją nabycia akcji udział Pana Marcina Karczewskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. zwiększył się z 1,49 % do 11,88 %, co oznacza przekroczenie progu 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Marcina Karczewskiego przed zmianą udziału:

1) Akcje na okaziciela

 143.902 akcji na okaziciela

 2,17 % udział w kapitale zakładowym Spółki

 143.902 głosów z akcji

 1,49 % udział w ogólnej liczbie głosów

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Marcina Karczewskiego po zmianie udziału:

1) Akcje imienne

 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A

 7,54 % udział w kapitale zakładowym Spółki

 1.000.000 głosów z akcji

 10,38 % udział w ogólnej liczbie głosów

2) Akcje na okaziciela

 143.902 akcji na okaziciela

 2,17 % udział w kapitale zakładowym Spółki

 143.902 głosów z akcji

 1,49 % udział w ogólnej liczbie głosów

Akcjonariusz Marcin Karczewski posiada łącznie 643.902 akcje Spółki. Wszystkie posiadane przez Marcina Karczewskiego akcje dają uprawnienia do wykonywania 1.143.902 głosów, co stanowi 11,88 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. oraz 9,71 % kapitału zakładowego Spółki.

jest:

Zgodnie z treścią zawiadomienia otrzymanego od Pana Marcina Karczewskiego Emitent przekazuje, iż na podstawie umów sprzedaży akcji imiennych z dnia 28 listopada 2016 roku, Pan Marcin Karczewski nabył 500.000 akcji imiennych serii A Emitenta. W związku z transakcją nabycia akcji udział Pana Marcina Karczewskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. zwiększył się z 1,46 % do 11,85 %, co oznacza przekroczenie progu 10 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Marcina Karczewskiego przed zmianą udziału:

1) Akcje na okaziciela

 140.936 akcji na okaziciela

 2,13 % udział w kapitale zakładowym Spółki

 140.936 głosów z akcji

 1,46 % udział w ogólnej liczbie głosów

Liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Marcina Karczewskiego po zmianie udziału:

1) Akcje imienne

 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A

 7,54 % udział w kapitale zakładowym Spółki

 1.000.000 głosów z akcji

 10,38 % udział w ogólnej liczbie głosów

2) Akcje na okaziciela

 140.936 akcji na okaziciela

 2,13 % udział w kapitale zakładowym Spółki

 140.936 głosów z akcji

 1,46 % udział w ogólnej liczbie głosów

Akcjonariusz Marcin Karczewski posiada łącznie 640.936 akcji Spółki. Wszystkie posiadane przez Marcina Karczewskiego akcje dają uprawnienia do wykonywania 1.140.936 głosów, co stanowi 11,85 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. oraz 9,67 % kapitału zakładowego Spółki.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że niniejsza korekta, wywołana wskazaną omyłką pisarską w zakresie liczby posiadanych akcji na okaziciela, nie wpływa w żadnym zakresie na określony w raporcie w sposób prawidłowy próg procentowy osiągnięty przez akcjonariusza. Ponadto omyłka nie miała większego wpływu na określone w korygowanym raporcie udziały procentowe w ogólnej liczbie akcji oraz ogólnej liczbie głosów, bowiem w drodze korekty zmiana nastąpiła jedynie co do drugich miejsc po przecinku.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące Spółkę:

· Artur Jadeszko - Prezes Zarządu

· Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »