Reklama

COLIAN (COL): Korekta raportu bieżącego nr 10/2010 w sprawie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie 10.05.10 r. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd JUTRZENKI HOLDING S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 10/2010 poprzez zmianę treści projektów uchwał nr 4 i 6, które otrzymują następujące brzmienie:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka Holding" S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jutrzenka Holding SA za rok obrotowy oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

Reklama

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową. W skład sprawozdania wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 roku, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 roku oraz informacja dodatkowa wraz z notami objaśniającymi.

§2

Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykają się w kwocie 736.842.734,83 (siedemset trzydzieści sześć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery i 83/100) zł, rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w kwocie 4.258.245,91 zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć i 91/100); zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009 wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.256.111,64 zł (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto jedenaście i 64/100) , zaś rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.608.582,62 zł (jeden milion sześćset osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa i 62/100).

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka Holding" S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jutrzenka SA za rok obrotowy 2009, oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2009 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jutrzenka Holding Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009 r. w skład którego wchodzą:

1.skonsolidowany bilans sporządzony według stanu na dzień 31.12.2009 r. zamykający się po stronie pasywów i aktywów sumą 799.826.658,71 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem i 71/100)

2.skonsolidowany rachunek zysków i strat na okres od 01.01.2009 do 31.12.2009, który wykazuje zysk netto w kwocie 32.775.686,20 zł (trzydzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć i 20/10)

3.skonsolidowany rachunek z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 22.197.004,70 zł (dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy cztery i 70/100).

4.informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.

5.zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.272.507,70 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedem i 70/100).

6.sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 r.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Spółka załącza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 r. jako załączniki do projektu uchwały.

Załączniki:

Plik;Opis

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.pdf;Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu Jutrzenka Holding S A z działalności Grupy Kapitałowej za 2009_1.pdf;Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej


Marcin Szuława - Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »