Reklama

KERDOS (KRS): Korekta raportu bieżącego nr 11/2014 - Podjęcie przez Zarząd Hygienika S.A. uchwały nr 5/2014 w sprawie emisji Obligacji serii F i o ustanowieniu zabezpieczenia. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego 11/2014 Zarząd Spółki niniejszym wskazuje, że w treści przedmiotowego raportu wadliwie opisano sposób zabezpieczenia obligacji, wskazując, że obligacje serii F będą zabezpieczone w formie zastawu lub zastawów rejestrowych na prawach "stanowiących organizacyjną całość” do znaku towarowego Bambino Baby Love, będącego własnością Spółki Mr.House Europe S.A. Słowa "stanowiących organizacyjną całość” zostały dodane do treści raportu na skutek błędu edycyjnego.

Reklama

Podobnie wynikiem błędu edycyjnego było posłużenie się sformułowaniem "1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion tysięcy złotych)”, zamiast prawidłowego "1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych)” w odniesieniu do opisu progu emisji Obligacji serii F.

Ponadto Emitent wskazuje, że w treści przedmiotowego raportu wskazano jako podstawę jego publikacji art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zamiast par. 5 ust. 1 pkt 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje poniżej prawidłową treść raportu bieżącego nr 11/2014:

"Działając zgodnie z postanowieniami art. par. 5 ust. 1 pkt 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim., Zarząd Spółki HYGIENIKA S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2014 roku podjął Uchwałę nr 5/2014 w sprawie emisji Obligacji serii F i o ustanowieniu zabezpieczenia. Spółka dokona, nie później niż do 6 marca 2014 roku, emisji do 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) sztuk Obligacji Serii F o łącznej wartości nominalnej do kwoty 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych). Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych). Obligacje będą emitowane w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji Serii F do potencjalnych nabywców w liczbie nie większej niż 149 osób. Cena Emisyjna jednej Obligacji Serii F będzie równa jej wartości nominalnej, tj. 100,00 PLN (sto złotych). Emitowane Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach. Emisja Obligacji Serii F dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii F w ilości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk o wartości, liczonej według ich Ceny Emisyjnej, co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej równej 8,00% w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Okres odsetkowy wynosić będzie 3 miesiące. Termin wykupu Obligacji Serii F ustalony został na dzień 31 marca 2016 roku, z możliwością wcześniejszego wykupu. W dacie wykupu Obligatariusz otrzyma wartość nominalną posiadanych Obligacji. Obligacje Serii F będą zabezpieczone w formie zastawu lub zastawów rejestrowych na prawach do znaku towarowego Bambino Baby Love będącego własnością Spółki Mr.House Europe S.A. do maksymalnej łącznej wartości nie wyższej niż 4.488.103,06 PLN (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzy złote 06/100).

Cel emisji Obligacji Serii F: rozwój biznesu dystrybucyjnego Hygienika S.A.. Szczegółowe warunki emisji obligacji Serii F zostały określone w Warunkach Emisji stanowiących załącznik do Uchwały. Do czasu rejestracji Obligacji Serii F w depozycie papierów wartościowych czynności związane z prowadzeniem ewidencji Obligacji Serii F jak również dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji zostaną powierzone Domowi Maklerskiemu Capital Partners z siedzibą w Warszawie. Zarząd Spółki postanowił o podjęciu działań zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie Catalyst zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późniejszymi zmianami). Zarząd podejmie także wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do zawarcia przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie obligacji serii F (dematerializacja). Podejmie także inne czynności niezbędne do wykonania wskazanej wyżej Uchwały, w tym m.in. zawarcie umowy z administratorem zastawu.

Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień emisji Obligacji serii F, tj. na dzień 31.12.2013 roku wyniosła 34,3 mln zł, a perspektywa kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji serii F kształtować się będzie w kwocie 32,0 mln. zł. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada pełną zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z emisji Obligacji serii F.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-26Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-02-26Łucja Latos Członek Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »