Reklama

ELEKTROTI (ELT): Korekta raportu bieżącego nr 12/2011 z dnia 30.05.2011r. - zawarcie znaczącej umowy przez MAWILUX Sp. z o.o. - podmiot zależny od ELEKTROTIM S.A. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Mając na uwadze wymogi dotyczące publikowania raportów bieżących w sprawie zawarcia znaczącej umowy (§ 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim), Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje datę zawarcia umowy, o której mowa w opublikowanym raporcie nr 12/2011. Przedmiotowa Umowa została zawarta w dniu 30.05.2011r.

Reklama

Poniżej ponownie pełna treść skorygowanego raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 30.05.2011r. powziął wiadomość od Zarządu MAWILUX Sp. z o.o. - spółki zależnej od ELEKTROTIM S.A. - o podpisaniu w dniu 30.05.2011r. przez Konsorcjum MAWILUX Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum, ZEUS S.A. - Lider Konsorcjum od spółki Portu Lotniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie znaczącej umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania "Budowa oświetlenia nawigacyjnego na drodze startowej, drodze kołowania, płycie postojowej i projektorowego płyty postojowej oraz sieci zasilających na polu naziemnego ruchu lotniczego wraz z kanalizacją kablową i fundamentami. Budowa sieci teletechnicznych na polu naziemnego ruchu lotniczego" w Porcie Lotniczym Lublin S.A. Powyższy zakres prac będzie obejmował pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 18.390.174,00 zł netto (słownie: osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt cztery i 00/100 zł netto).

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 9 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony (Port Lotniczy Lublin S.A. i konsorcjum MAWILUX Sp. z o.o. oraz ZEUS S.A.) zastrzegły stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) za zwłokę Konsorcjum w terminowym wykonaniu robót, w wysokości 0,03% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłokę;

b) za zwłokę Konsorcjum w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,03% wynagrodzenia netto za element robót z wadą, przy czym przyjmuje się, że kara naliczana będzie od wartości pozycji w tabeli podziału ceny ryczałtowej, do której taki element przynależy, za każdy dzień zwłokę, liczony od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na jej usunięcie;

c) za każdorazową nieobecność przedstawiciela Konsorcjum na naradzie techniczno-koordynacyjnej, w wysokości 1000 zł.

d) za każde niezastosowanie się do ustaleń podjętych na naradach techniczno-organizacyjnych, karę w wysokości 1000 zł oraz dodatkowo poniesie wszelkie koszty będące konsekwencją takiego zaniechania.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A., czyli podmiotu dominującego w stosunku do MAWILUX Sp. z o.o.
Andrzej Diakun - Prezes Zarządu
Dariusz Połetek - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »