Reklama

NTTSYSTEM (NTT): Korekta Raportu bieżącego nr 14/2019 - korekta błędu pisarskiego

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka”) w raporcie bieżącym nr 14/2019 podał informację, o podpisaniu przez Spółkę z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej "Bank”, "PKO BP SA”) Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego.

Reklama

W raporcie bieżącym nr 14/2019 w części raportu dotyczącej prawnych zabezpieczeń spłaty wierzytelności Spółki wobec PKO BP SA wystąpił oczywisty błąd pisarski, w postaci nieprawidłowo podanych "słownie” kwot zabezpieczeń.

Poniżej poprawna treść tej części raportu:

Strony ustalają, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności PKO BP SA jest:

1.weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

2.hipoteka umowna do kwoty 18.700,00 PLN (słownie złotych: osiemnaście milionów siedemset tysięcy 00/100) na prawie własności nieruchomości gruntowej oraz prawie własności posadowionego na nieruchomości budynku, dla których Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00060450/3,

3.zastaw rejestrowy na zapasach sprzętu komputerowego i elektronicznego o łącznej wartości nie niższej niż 12.500.000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście milionów pięćset tysięcy 00/100) wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego.

4.notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego do kwoty 22 000 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony 00/100), z możliwością wystąpienia przez PKO BP SA o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Błędna treść podana w RB 14/2019:

Strony ustalają, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności PKO BP SA jest:

1.weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

2.hipoteka umowna do kwoty 18.700,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony osiemset tysięcy 00/100) na prawie własności nieruchomości gruntowej oraz prawie własności posadowionego na nieruchomości budynku, dla których Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00060450/3,

3.zastaw rejestrowy na zapasach sprzętu komputerowego i elektronicznego o łącznej wartości nie niższej niż 12.500.000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście milionów pięćset tysięcy 00/100) wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego.

4.notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego do kwoty 22 000 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100), z możliwością wystąpienia przez PKO BP SA nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-10Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2019-06-10Witold MarkiewiczWiceprezes ZarząduWitold Markiewicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »