Reklama

SFINKS (SFS): Korekta Raportu bieżącego nr 16/2013 - Zamiana obligacji serii A1 zamiennych na akcje serii L

Raport bieżący nr 16/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Sfinks”, "Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2013 r. z dnia 12 czerwca 2013 r. informuje, o dokonaniu korekty niniejszego poprzez zmianę treści ostatniego zdania. Poniżej skorygowana treść Raportu bieżącego Nr 16/2013.

Reklama

Wypełniając obowiązki wynikające z § 16 ust. 3 w związku z §5 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 9/2013 z dnia 29.03.2013 r. (Emisja obligacji serii A1 zamiennych na akcje serii L), Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka”) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2013r. powziął informację o złożeniu w dniu 10 czerwca 2013r. u depozytariusza prowadzącego ewidencję obligacji serii A1 oświadczenia posiadacza obligacji serii A1 o zamianie 2.640 obligacji serii A1 zamiennych na akcje serii L (warunki emisji tych obligacji Spółka podała w raporcie bieżącym nr 9/2013 z dnia 29.03.2013r.) i przekazuje niniejszym następujące informacje dotyczące zamiany tych obligacji na akcje:

1)data złożenia przez emitenta zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje: warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest uwidocznione w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki (wraz ze wzmianką o uchwale o emisji powyższych obligacji zamiennych), natomiast Zarząd Spółki dokona zgłoszenia do sądu rejestrowego w celu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki wynikającego z dokonania zamiany obligacji serii A1 na akcje serii L zgodnie z art. 452 § 4 k.s.h. – w terminie do dnia 7 lipca 2013r.;

2)liczba akcji, które zostaną wydane w zamian za obligacje: 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L

3)struktura kapitału zakładowego po dokonaniu zamiany obligacji na akcje, z określeniem wysokości kapitału zakładowego emitenta i liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału nowych akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta:

wysokość kapitału zakładowego Spółki po zamianie: 26.516.000,00 PLN,

liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po zamianie: 26.516.000

udział nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,2968%,

udział nowych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki: 8,2968%

4)liczba obligacji, które nie zostały zamienione na akcje: 360 (trzysta sześćdziesiąt) obligacji

Dokumenty akcji serii L zostaną wydane posiadaczowi obligacji serii A1 zamienianych na akcje niezwłocznie, z którą to chwilą stosownie do art. 452 §1 K.s.h. nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) złotych. O treści Statutu Spółki z uaktualnieniem liczby akcji i wysokości kapitału zakładowego, a także o otrzymaniu informacji o ewentualnym przekroczeniu określonego poziomu liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Zarząd Spółki zawiadomi odrębnie, niezwłocznie gdy spełnią się przesłanki tych obowiązków.

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej (…) oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23.04.2013 r. ubieganie się o dopuszczenie ww. akcji serii L do obrotu giełdowego nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w w/w ustawie, i akcje serii L mogą być dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod warunkiem podjęcia przez podmiot prowadzący rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki, o co obecnie Emitent się ubiega.

GDZIE OSTATNI AKAPIT KORYGOWANEGO RAPORTU (ZASTĄPIONY POWYŻSZYM) MIAŁ PONIŻSZE BRZMIENIE:

Zarząd Spółki w związku z art. 7 ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 185 poz.1439 z późn. zm.) jednocześnie informuje, iż akcje mogą być dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty dopuszczenia do obrotu akcji serii K lub przed tą datą po udostępnieniu do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-08-26Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2013-08-26Bogdan Bruczko Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Serie A1 | l.;'[

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »