Reklama

BALTICON (BLT): Korekta raportu bieżącego nr 17/2017

Raport bieżący nr 19/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Balticon S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 17/2017 roku informującego o nabyciu w dniu 12 lipca 2017 roku znacznego pakietu akcji przez spółkę IPON INVEST Marczyński, Uhlenberg, Kamiński spółka jawna z siedzibą w Gdyni, w związku z nieprzekazaniem przez Emitenta w tym raporcie wszystkich wymaganych przepisami prawa informacji, niniejszym przekazuje skorygowany raport dotyczący powyższej okoliczności o następującej treści:

Reklama

" Zarząd Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 lipca 2017 roku otrzymał od spółki IPON INVEST Marczyński, Uhlenberg, Kamiński spółka jawna z siedzibą w Gdyni zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów tj. zawiadomienie o którym mowa w art. 69 ust.2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z treścią tego zawiadomienia IPON INVEST Marczyński, Uhlenberg, Kamiński spółka jawna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia (dalej Spółka), wypełniając obowiązek przewidziany w art. 69 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformowała o zmianie dotychczas posiadanego udziału w wysokości 40,45%, (tj. ponad 33%) ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Balticon S.A. (dalej też Emitent):

1. W dniu 12 lipca 2017 roku na skutek nabycia 83.991 (osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Emitenta Spółka zwiększyła dotychczas posiadany udział o 2,71 % ogólnej liczby głosów.

2. Przed w/w zmianą udziału Spółka posiadała 1.256.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych niezdematerializowanych Emitenta, które reprezentowały 40,45 (czterdzieści i czterdzieści pięć setnych) % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do wykonywania 1.256.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 40,45 (czterdzieści i czterdzieści pięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na akcje te składały się tylko i wyłącznie akcje tego samego rodzaju: tj. akcje imienne, zwykłe i niezdematerializowane.

3. Aktualnie Spółka posiada:

a) 1.256.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych niezdematerializowanych Emitenta, które reprezentują 40,45 (czterdzieści i czterdzieści pięć setnych) % udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 1.256.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 40,45 (czterdzieści i czterdzieści pięć setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. oraz

b) 83.991 (osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela zdematerializowanych i zapisanych pod kodem ISIN: PLBLT0000013, które reprezentują 2,71 (dwa i siedemdziesiąt jeden setnych)% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 83.991 (osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 2,71 (dwa i siedemdziesiąt jeden) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu

tj. łącznie 1.339.991 (jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Emitenta które reprezentują 43,16 (czterdzieści trzy i szesnaście setnych) % udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 1.339.991 (jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 43,16 (czterdzieści trzy i szesnaście setnych) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4. Nie istnieją podmioty zależne wobec Spółki, które posiadają akcje Emitenta, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

5. Art. 69 ust 4 pkt 6 -8 w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - nie dotyczy.

6. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie Art. 69 ust.4 pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów zostały podane powyżej.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-16Adrian KiedrowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »