Reklama

ALCHEMIA (ALC): Korekta raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 8 stycznia 2012 r. - podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Podział spółek zależnych od Emitenta. Nabycie aktywów o znacznej wartości. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną: "Emitentem"), działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.) koryguje treść raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 8 stycznia 2012 r. w następujący sposób:

Reklama

Było:

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną: "Emitentem") informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 r. uzyskał informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował z dniem 7 stycznia 2013 r. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 269.100.000,00 zł do kwoty 269.101.497,60 zł, tj. o kwotę 1.497,60 zł, poprzez emisję 1152 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,30 zł każda (Akcje Emisji Podziałowej).

Powinno być:

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną: "Emitentem") informuje, że w dniu 7 stycznia 2013 r. uzyskał informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował z dniem 7 stycznia 2013 r. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 269.100.000,00 zł do kwoty 269.101.497,60 zł, tj. o kwotę 1.497,60 zł, poprzez emisję 1152 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,30 zł każda (Akcje Emisji Podziałowej).

Jednocześnie, Emitent informuje, że zmianie uległa treść Statutu Emitenta, w związku z czym, Emitent podaje do publicznej wiadomości treść zmienionych postanowień Statutu Emitenta oraz treść tekstu jednolitego Statutu Emitenta. Treść tekstu jednolitego Statutu Emitenta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zmiany treści Statutu Emitenta:

Poprzednia treść art. 9.1 Statutu Emitenta: " 9.1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 269.100.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C", 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D oraz 150.754.000 (sto pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda."

Nowa treść art. 9.1 Statutu Emitenta: "9.1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 269.101.497,60 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "A", 1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji serii "B", 8.999.360 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii "C", 44.996.800 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji serii D, 150.754.000 (sto pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E oraz 1152 (tysiąc sto pięćdziesiąt dwie) akcje serii F, o wartości nominalnej 1,30 (jeden i 30/100) złote każda".

Było:

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 9, § 5 ust. 1 pkt 1 § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Powinno być:

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 9, § 5 ust. 1 pkt 1 § 15 i § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Pozostała treść raportu nr 2/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. pozostaje bez zmian.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Załączniki:

Plik;Opis
Rafał Regulski - Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds finansowych

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »