Reklama

KANIA (KAN): Korekta raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. dotyczącego zbycia aktywów o znacznej wartości. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IZNS Iława S.A. przekazuje poniżej korektę do treści raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku. Korekta raportu bieżącego zawiera uzupełnienie informacji bieżącej o wartość ewidencyjną zbytych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta, charakter powiązań pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającym aktywa oraz udział zbywanych akcji w kapitale zakładowym spółek będących przedmiotem umowy wraz z wartością nominalną tych aktywów. Treść raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. po uzupełnieniu wymienionych powyżej informacji jest następująca:

Zgodnie z §5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 ze zmianą), Zarząd IZNS Iława S.A. przekazuje informację, że w dniu 16 listopada 2011 roku na podstawie zawartej umowy sprzedaży akcji zbył na rzecz Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. za łączną kwotę 15.559.970,00 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) wszystkie aktywa niepubliczne oraz akcje następujących spółek publicznych:

a) 2 055 000 (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych kodem PLZSTAL00012 w KDPW, Spółki Zastal Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 4A, 65-119 Zielona Góra, reprezentujących 10,02% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Zastal S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN,

b) 3 580 500 (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji na okaziciela, oznaczonych kodem PLCSYSA00016 w KDPW, Spółki CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, ul. Grunwaldzka 13, reprezentujących 49,73% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu CSY S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN,

c) 1 800 600 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy sześćset) akcji na okaziciela, oznaczonych kodem PLRSYSA00014 w KDPW, Spółki RSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, ul. Grunwaldzka 13, reprezentujących 48,66% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RSY S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN,

d) 75 000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii B Spółki Tableo Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie, ul. Grunwaldzka 13, reprezentujących łącznie 76,85% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Tableo S.A., o wartości nominalnej 1,00 PLN.

Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych Emitenta na dzień przed zawarciem transakcji wynosiła 20.634.575,96 zł (dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy)

Jednocześnie Emitent informuje, iż Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. posiada 2.894.248 akcji IZNS Iława S.A. stanowiących 19,61% kapitału zakładowego i uprawniających do 19,61% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po za tym nie występują inne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa. Zbycie aktywów zostało uznane za znaczące ponieważ przewyższa 10% kapitałów własnych Emitenta. Uzasadnieniem sprzedaży akcji jest podjęcie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów finansowych Spółki.
Paweł Sobków - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | wartość | aktywa | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »