GIGROUP (GIG): Korekta raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 21 marca 2017 r. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Work Service S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w polskojęzycznej wersji treści Załącznika nr 1 do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w przedmiocie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał, spółka omyłkowo wskazała, iż na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu planuje się podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę, jako Zastawcę, Aneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie z dnia 18 listopada 2015 r. W rzeczywistości uchwała ta była już poddana pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 marca 2017 r., o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 21 marca 2017 r.

Reklama

Prawidłowy porządek obrad obejmuje następujące punkty:

Porządek obrad

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę 189 618,70 zł poprzez emisję w trybie oferty prywatnej 1 896 187 akcji zwykłych na okaziciela serii X z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji Spółki serii X oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie a także do obrotu na głównym rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla notowanych instrumentów (ang. London Stock Exchange's main market for listed securities). Proponowana zmiana Statutu Spółki dotyczy nadania § 6 ust.1 nowego następującego brzmienia:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.699.101,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden złotych) i dzieli się na:

a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,

b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

d)100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

ł) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,

m) 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”

n) 1 896 187 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem ) akcji serii X o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

W załączeniu prawidłowa, skorygowana treść pełnej treści Ogłoszenia o NZW.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. A Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005r. z późn. zmianami w związku z § 101 ust 1 oraz § 103 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. Nr. 33, poz. 259 z 2009r. z późn. zmianami.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-23Iwona Szmitkowska Wiceprezes Zarządu
2017-03-23Tomasz ŚlęzakWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »