Reklama

APATOR (APT): Korekta raportu bieżącego nr 28/2010: Wybór członków Rady Nadzorczej Apator SA. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Apator SA koryguje treść raportu bieżącego nr 28/2010 w zakresie sprostowania i uzupełnienia charakterystyk członków Rady Nadzorczej.

Skorygowana treść raportu jest następująca:

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 21 czerwca 2010 roku ustaliło, że powołana na kolejną pięcioletnią wspólną kadencję Rada Nadzorcza Apator SA składać się będzie z 5 członków. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA w dniu 21 czerwca 2010 roku wybrało następujący skład Rady Nadzorczej spółki Apator SA na nową kadencję:

Reklama

- Pani Danuta Guzowska,

- Pan Krzysztof Kwiatkowski,

- Pan Mariusz Lewicki,

- Pan Janusz Marzygliński,

- Pan Ryszard Wojnowski.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej został wybrany Pan Janusz Marzygliński, natomiast na Zastępcę Przewodniczącego: Pan Mariusz Lewicki.

Charakterystyka Członków Rady Nadzorczej:

1) Pani Danuta Guzowska - Członek Rady Nadzorczej:

Pani Danuta Guzowska jest znaczącym, długoterminowym akcjonariuszem spółki Apator SA. Pani Danuta Guzowska jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Apator SA od 2000 r.

Pani Danuta Guzowska posiada wykształcenie średnie techniczne. Od 1975 roku związana jest z Apatorem, gdzie przez wiele lat pracowała w biurze konstrukcyjnym, następnie w biurze sprzedaży liczników energii cieplnej i obecnie w biurze marketingu.

Pani Danuta Guzowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Danuta Guzowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

2) Pan Krzysztof Kwiatkowski - Członek Rady Nadzorczej:

Pan Krzysztof Kwiatkowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1 grudnia 1996 r. jest prezesem zarządu Energetycznego Towarzystwa Finansowo - Leasingowego Energo - Utech SA z siedzibą w Poznaniu (podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA). Od początku pracy zawodowej związany jest z sektorem energetycznym. Przez 10 lat pracował w Centrali Zachodniego Okręgu Energetycznego w Poznaniu. Od października 1989 r. do stycznia 1993 r. był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych i pracowniczych, potem handlowych w Zakładzie Energetycznym Poznań PP, a następnie do sierpnia 1994 r. członkiem zarządu Zielonogórskiego Zakładu Energetycznego, pełniącym jednocześnie funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych i pracowniczych. Od 1995 roku do 2004 roku był członkiem zarządu i dyrektorem ds. ekonomicznych w Przedsiębiorstwie Usługowym Utech sp. z o.o. w Poznaniu. W tym okresie spółka ta współpracowała z Apator SA w zakresie windykacji należności przeterminowanych głównie z sektora górniczego.

Pan Krzysztof Kwiatkowski ma doświadczenie w pracach rad nadzorczych. Przez 4 lata był członkiem rady nadzorczej Fabryki Maszyn Górniczych Pioma. Zasiadał również w radzie nadzorczej Huty Ferrum SA. Był członkiem rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gorzowie Sp. z o.o. Aktualnie jest członkiem Rady Nadzorczej Power Engineering SA w Czerwonaku koło Poznania (podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA). Od 2007 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Apator SA.

Pan Krzysztof Kwiatkowski jest wolny od powiązań ze spółką i jej akcjonariuszami i zgodnie z zasadami corporate governance spełnia kryteria niezależnego członka rady nadzorczej.

Pan Krzysztof Kwiatkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Kwiatkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

3) Pan Mariusz Lewicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Pan Mariusz Lewicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego i Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Pan Mariusz Lewicki pracował jako księgowy w firmie Spomasz, następnie w latach 1991 - 1999 był związany zawodowo z przedsiębiorstwem państwowym PZAE Apator, a następnie ze spółką Apator SA gdzie kierował Działem Księgowości. W okresie od 1994 do 2001 roku pracował jako Główny Księgowy najpierw w spółce Reuther Polska Sp. z o.o., następnie w Rotar Poland Sp. z o.o. W latach 2001 - 2007 roku pracował w spółce Apator Control Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Finansowego i pełnił funkcję Prokurenta. Od 1993 roku Pan Mariusz Lewicki pracuje na stanowisku Głównego Księgowego w firmie ZPDZ "Nagro" (podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA). Od kwietnia 2007 r. pełni funkcję doradcy finansowego w Z.P.H.U. Walter (podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA).

Pan Mariusz Lewicki posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych. Od 2000 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Apator SA, ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Apator Mining Sp. z o. o. (spółka wchodząca w skład Grupy Apator), Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Apator Metrix SA (spółka wchodząca w skład Grupy Apator) oraz jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA (podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA). Pan Mariusz Lewicki jest Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Apator SA i w Przedsiębiorstwie Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA.

Pan Mariusz Lewicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mariusz Lewicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

4) Pan Janusz Marzygliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Pan Janusz Marzygliński posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania dla Kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw oraz kurs Zarządzania i Marketingu w Chicago (USA). Pan Janusz Marzygliński od 1971 roku związany jest z Apatorem. Pracował między innymi jako kierownik działu konstrukcyjnego, zastępca dyrektora ds. produkcji, zastępca dyrektora ds. handlu, dyrektor przedsiębiorstwa i prezes zarządu.

Pan Janusz Marzygliński posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych i zarządczych:

- od 2003 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Apator SA,

- od 2008 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Apator Rector Sp. z o.o. (spółka wchodząca w skład Grupy Apator),

- od 2008 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Apator Powogaz SA (spółka wchodząca w skład Grupy Apator).

Równocześnie z pełnieniem funkcji nadzorczych, pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Asco Co Ltd, jest współwłaścicielem firm Asco Co Ltd i Sanitech Sp. J. oraz B & J (działalność gospodarcza). Wymienione podmioty nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Apator SA.

Pan Janusz Marzygliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Janusz Marzygliński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

5) Pan Ryszard Wojnowski - Członek Rady Nadzorczej:

Pan Ryszard Wojnowski posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Instytut Okrętowy Politechniki Gdańskiej i uzyskał tytuł inżyniera mechanika na Uniwersytecie Gama Filho w Rio de Janeiro. Pan Ryszard Wojnowski ukończył również Studium Podyplomowe Bankowości Inwestycyjnej London Guildhall University oraz kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego. W latach 1982 - 1992 pracował w stoczniach w Rio de Janeiro oraz w Dubaju, następnie prowadził własną działalność na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu. W okresie 1995-1997 pracował najpierw w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, potem w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI SA na stanowisku Naczelnika Wydziału. Po tym okresie do lipca 2004 r. pełnił funkcję specjalisty ds. inwestycji kapitałowych w Prokom Software SA, a od maja 2004 r. prowadzi własną działalność gospodarczą, obejmującą m.in. doradztwo finansowe (działalność ta nie jest konkurencyjna wobec Apator SA).

Pan Ryszard Wojnowski wchodzi w skład Rady Nadzorczej Apator SA od 2000 r. oraz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Apator Control Sp. z o. o. (spółka wchodząca w skład Grupy Apator).

Ponadto Pan Ryszard Wojnowski jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Eurocash SA, która nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA.

Pan Ryszard Wojnowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Ryszard Wojnowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ustęp 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Janusz Niedźwiecki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »